Szkoła Dekarska Protan

Szkoła Dekarska Protan, szkoląca dekarzy w zakresie zgrzewania membran Protan, zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, mieści się w Pabianicach.

Szkolenie trwa trzy dni i kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń i praktycznych umiejętności zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez dwa lata.

Po upływie tego czasu zalecamy ponowną wizytę w naszej Szkole, aby skorygować ewentualne błędy wykonawcze i poświadczyć posiadane umiejętności.

Szkoła Dekarska PROTAN 2021

Terminy szkoleń:

Listopad

Termin 18 |8-11 do 10-11|

Termin 19 |15-11 do 17-11|

Termin 20 |22-11 do 24-11|

Prosimy o kontakt z Jerzym Kosiorem, Protan Polska, aby uzyskać więcej informacji:

tel. 601 330 773; e-mail: jerzy.kosior@protan.pl