Szkoła Dekarska Protan

Szkoła Dekarska Protan, szkoląca dekarzy w zakresie zgrzewania membran Protan, zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, mieści się w Pabianicach.

Szkolenie trwa trzy dni i kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń i praktycznych umiejętności zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez dwa lata.

Po upływie tego czasu zalecamy ponowną wizytę w naszej Szkole, aby skorygować ewentualne błędy wykonawcze i poświadczyć posiadane umiejętności.

Szkoła Dekarska PROTAN 2021

Terminy szkoleń:

Lipiec

Termin 8 |19-07 do 21-07|- brak wolnych miejsc

Sierpień

Termin 9 |9-08 do 11-08|- brak wolnych miejsc

Wrzesień

Termin 10 |  6-09 do   8-09|- brak wolnych miejsc

Termin 11 |13-09 do 15-09|

Termin 12 |20-09 do 22-09|

Termin 13 |27-09 do 29-09|

 

Prosimy o kontakt z Jerzym Kosiorem, Protan Polska, aby uzyskać więcej informacji:

tel. 601 330 773; e-mail: jerzy.kosior@protan.pl