Szkoła Dekarska Protan

Szkoła Dekarska Protan, szkoląca dekarzy w zakresie zgrzewania membran Protan, zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, mieści się w Pabianicach.

Szkolenie trwa trzy dni i kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń i praktycznych umiejętności zgrzewania membran oraz wykonywania obróbek.

Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez dwa lata.

Po upływie tego czasu zalecamy ponowną wizytę w naszej Szkole, aby skorygować ewentualne błędy wykonawcze i poświadczyć posiadane umiejętności.

 

Szkoła Dekarska PROTAN 2018

Listopad

Termin 19 | (19, 20, 21) | (pon, wt, śr) | brak wolnych miejsc

Termin 20 | (26, 27, 28) | (pon, wt, śr) | brak wolnych miejsc

Grudzień

Termin 21 | (10, 11, 12) | (pon, wt, śr) |brak wolnych miejsc

 

Szkoła Dekarska PROTAN 2019

Styczeń

Termin 1 | (14, 15, 16) | (pon, wt, śr) | 

Termin 2 | (21, 22, 23) | (pon, wt, śr) | 

Termin 2 | (28, 29, 30) | (pon, wt, śr) |

 

Prosimy o kontakt z Jerzym Kosiorem, Protan Polska, aby uzyskać więcej informacji: tel. 601 330 773; e-mail: jerzy.kosior@protan.pl