Dach systemowy zakładkowy

Dach systemowy zakładkowy

Standardowy system zakładkowy Protan z mocowaniem mechanicznym może być instalowany na wszystkich rodzajach podłoży i stosowany zarówno w nowych budynkach, jak i w projektach renowacyjnych.

arrow_downward

Podsumowanie produktu

  • System dachowy mocowany mechanicznie, zwykle montowany na profilowanych blachach stalowych lub drewnianych kontrukcjach dachowych.
  • Rolki membrany zachodzą na siebie na co najmniej 120 mm i są zgrzewane gorącym powietrzem, aby stworzyć jednorodną wodoodporną strukturę.
  • W systemie zakładkowym nie stosuje się klejów ani rozpuszczalników, co oznacza, że wszystkie materiały i komponenty systemu nadają się do pełnego recyklingu.
  • Rolki o szerokości 2m w strefie środkowej dachu znacznie przyspieszają pracę co przekłada się na oszczędność czasu pracy podczas montażu.

Standardowy system zakładkowy

Standardowy system zakładkowy Protan to mechanicznie mocowany system dachowy, zwykle instalowany na profilowanych metalowych lub drewnianych strukturalnych poszyciach dachowych.

Na konstrukcyjnym poszyciu dachu układa się luzem warstwę paroizolacyjną z polietylenu następnie układa się warstwę izolacji termicznej i jednowarstwową membranę PVC Protan SE.

zolacja i membrana Protan są mechanicznie mocowane do konstrukcyjnej poszycia dachu za pomocą łączników mechanicznych, których gęstość jest określana na podstawie obliczeń obciążenia ssania wiatrem wykonanych przez Dział Techniczny Protan.

Rolki membrany Protan zachodzą na siebie na co najmniej 120 mm i są zgrzewane ze sobą za pomocą gorącego powietrza, aby stworzyć jednorodną wodoodporną strukturę. Ponieważ nie stosuje się klejów ani rozpuszczalników, wszystkie materiały i komponenty systemu nadają się w pełni do recyklingu.

Standardowy system zakładkowy montuje się poprzez mechaniczne mocowanie membrany do podłoża wzdłuż jej dłuższej krawędzi, na którą nakłada się sąsiednia rolka membrany. Mechaniczne mocowanie i zgrzewanie gorącym powietrzem rolek membrany wzdłuż zakładu gwarantuje jednorodny szew, który ma większą wytrzymałość niż sama membrana.

Membrana Protan SE może być dostarczona w szerokościach 1,0m i 2,0m. Zainstalowanie rolek o szerokości 2,0m w strefie środkowej dachu zapewnia wykonawcom znaczną oszczędność pracy czasu.

Przeglądaj wszystkie nasze produkty dachowe, akcesoria oraz narzędzia

Przeglądaj wszystkie nasze produkty dachowe, akcesoria oraz narzędzia

Produkty Protan mają jeden z najniższych wskaźników emisji dwutlenku węgla w kategorii pokryć dachowych. Tutaj możesz przeglądać nasze produkty według kategorii lub obszaru zastosowania.

Przeglądaj produkty