Systemy prefabrykowane

Systemy prefabrykowane

System prefabrykowanych arkuszy Protan jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w miejscach narażonych na działanie sił wiatru, jest to idealna metoda gdy dach musi być szybko ukończony.

arrow_downward

Podsumowanie produktu

  • Idealny do dużych, prostych rozwiązań dachowych, które tradycyjnie byłyby montowane przy użyciu standardowych rolek membrany Protan SE.
  • Umożliwia szybki montaż dużych obszarów membrany Protan, redukując operacje zgrzewania gorącym powietrzem na miejscu nawet o 70%
  • Znacząco zmniejsza wymaganą ilość membrany, ponieważ liczba i szerokość zakładek pomiędzy sąsiednimi rolkami membrany jest zminimalizowana.
  • Podczas montażu nie stosuje się klejów ani rozpuszczalników, co oznacza, że wszystkie materiały i komponenty systemu nadają się do pełnego recyklingu.

System prefabrykowany

Prefabrykowany system Protan to mechanicznie mocowany system dachowy, w którym wykorzystywane są unikalne, prefabrykowane rolki membrany G lub SE firmy Protan.

Polietylenowa warstwa paroszczelna jest układana luźno na konstrukcyjnym poszyciu dachu, a następnie nakładana jest izolacja i prefabrykowana jednowarstwowa membrana PVC Protan G (dla systemów dachów chronionych) lub SE (dla systemów dachów eksponowanych).

Prefabrykowana membrana Protan jest mechanicznie mocowana do konstrukcyjnego poszycia dachu przy pomocy łączników mechanicznych (której ilość jest określana na podstawie obliczeń obciążenia wiatrem wykonanych przez Dział Techniczny Protan) za pomocą ukrytych pasów zgrzanych fabrycznie do tylnej strony membrany. Rolki prefabrykowanej membrany Protan zachodzą na siebie na co najmniej 40 mm i są zgrzewane ze sobą za pomocą gorącego powietrza tak aby stworzyć jednorodną wodoodporną strukturę.

Ponieważ nie stosuje się klejów ani rozpuszczalników, wszystkie materiały i komponenty systemu prefabrykowanego Protan nadają się w pełni do recyklingu.

Prefabrykowane jednowarstwowe arkusze membrany Protan PVC są idealnym rozwiązaniem do dużych, prostych projektów dachowych, które tradycyjnie byłyby montowane przy użyciu standardowych rolek membrany Protan SE.

Prefabrykowane membrany umożliwiają szybką instalację dużych obszarów membrany Protan, zmniejszając liczbę operacji zgrzewania gorącym powietrzem na miejscu nawet o 70%.

Prefabrykowane membrany Protan są wytwarzane w taki sposób, że pasy ukrytego mocowania są fabrycznie przygrzewane do ich spodniej strony za pomocą technologii zgrzewania wysokiej częstotliwości. Ukryte pasy mocujące są rozmieszczone w regularnych odstępach, zwykle co 1,0 m, aby symulować rolki o szerokości 1,0m zainstalowane w standardowym systemie zakładkowym, odstępy pomiędzy nimi można zmniejszyć, aby uwzględnić wysokie oddziaływanie ssania wiatru.

Prefabrykowane membrany znacznie zmniejszają wymaganą ilość membrany jaką musimy uzyć, ponieważ liczba i szerokość zakładek między sąsiednimi rolkami membrany jest zminimalizowana.

Przeglądaj wszystkie nasze produkty dachowe, akcesoria oraz narzędzia

Przeglądaj wszystkie nasze produkty dachowe, akcesoria oraz narzędzia

Produkty Protan mają jeden z najniższych wskaźników emisji dwutlenku węgla w kategorii pokryć dachowych. Tutaj możesz przeglądać nasze produkty według kategorii lub obszaru zastosowania.

Przeglądaj produkty