Jako firma globalna jesteśmy wielojęzycznym, wielokulturowym biznesem.

Jako firma globalna jesteśmy wielojęzycznym, wielokulturowym biznesem.

Jesteśmy obecni w 11 krajach i sprzedajemy produkty i rozwiązania na całym świecie.

arrow_downward

Protan ma dużą i wielokulturową siłę roboczą we wszystkich obszarach naszej działalności. Nie tolerujemy zastraszania współpracowników, klientów, dostawców lub innych partnerów. Nie akceptujemy też dyskryminacji ze względu na religię, pochodzenie etniczne, płeć czy orientację seksualną.

Uczestniczyliśmy w programie „Szybka Ścieżka” prowadzonym przez Norweską Administrację Pracy i Opieki Społecznej oraz Konfederację Norweskich Przedsiębiorstw. Program ten ma na celu szybkie nawiązanie kontaktu uchodźców z odpowiednimi umiejętnościami z pracodawcami. Doprowadziło to do zatrudnienia wielu kompetentnych kolegów.

Chcielibyśmy, aby więcej kobiet zajmowało tradycyjnie zdominowane przez mężczyzn role, takie jak operatorzy maszyn lub dekarzy. W naszych kampaniach mających na celu rekrutację bardziej wykwalifikowanych dekarzy i praktykantów, zaangażowaliśmy Ingvild Fellheim z naszego oddziału w Tønsberg.

Dwie kobiety są częścią Zarządu Grupy Protan, a w Radzie Dyrektorów są cztery kobiety.