Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Nieustannie pracujemy nad inicjatywami promującymi zdrowie i dążymy do tego, aby być miejscem pracy, w którym nikt nie odniesie obrażeń ani nie zachoruje w wyniku swojej pracy.

arrow_downward

Dobre zdrowie jest ważne dla nas wszystkich w Protan i jest kluczowym czynnikiem sukcesu w realizacji naszej misji. Dlatego skupiamy się na zdrowiu naszych współpracowników i ciągłej poprawie naszego środowiska pracy.

Naszą działalność prowadzimy poprzez efektywne wykorzystanie materiałów i energii, z naciskiem na zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych oraz redukcję emisji i odpadów. Staramy się, aby nasze produkty można było poddać recyklingowi lub bezpiecznie zwrócić.

Protan posiada najwyższej klasy środki bezpieczeństwa i szkolenia w celu ograniczenia wypadków i szkód wyrządzonych ludziom, środowisku i materiałom. Nasza misja HSE określa również naszą politykę zerowej liczby obrażeń i wypadków. Kładziemy nacisk na ciągłą naukę poprzez ocenę ryzyka i zgłaszanie rozbieżności.

Regularnie monitorujemy nasze działania zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, aby zapewnić przestrzeganie zasad naszej firmy dotyczących BHP, jakości i otaczającego środowiska we wszystkich obszarach firmy.