impact_photo_protan-14.jpg

Laboratoria Protan

W Protan wytwarzamy różnorodną gamę produktów opartych na technologiach polimerowych. Produkcja obejmuje głównie membrany PVC zbrojone siatką tekstylną. Najważniejszą funkcją naszych Laboratoriów jest zapewnienie wysokiej JAKOŚCI wyrobów gotowych dostarczanych naszym klientom, przy ścisłej współpracy zarówno z Działem Produkcji jak i odbiorcą końcowym. Ponadto, w Laboratoriach dokonujemy oceny i kwalifikacji surowców oraz opracowujemy i wdrażamy receptury produkowanych przez nas membran. Aby sprostać tym wyzwaniom kluczowa jest specjalistyczna wiedza z zakresu chemii oraz technologii materiałowej.

arrow_downward

Zadania Laboratorium można podsumować w następująco:

Surowce

Zapewnienie wykorzystania jedynie zatwierdzonych surowców i tekstyliów. Laboratorium przeprowadza kontrolę kluczowych parametrów surowców oraz sprawdza zgodność certyfikatów i dostaw. Rolą Laboratorium jest również kontrola nad prawidłowym postępowaniem ze wszystkimi substancjami chemicznymi używanymi w procesie produkcji. Dotyczy to zarówno kwestii zdrowia, bezpieczeństwa jak i środowiskowych. Jednocześnie, produkt gotowy nie może zawierać żadnych substancji uznanych za szczególnie niebezpieczne, a w przypadku związków chemicznych z listy REACH (ang., Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) oraz ECHA (ang., European Chemical Agency).

Produkty i receptury

Produkty Protan muszą zawsze spełniać wymagania określone dla danego produktu. Wymagania ustalane są zgodnie z ustandaryzowanymi normami produktowymi np. Nomy Europejskie – EN lub w odniesieniu do innych parametrów istotnych dla produktu. Aby zapewnić te wymagania, zarówno receptury, jak i proces produkcyjny są ściśle kontrolowane.

Badania i rozwój

Laboratorium odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu innowacyjnych produktów spełniających nowe i przyszłe wymagania dotyczące surowców, czynników środowiskowych oraz zrównoważonego rozwoju. Testowanie, analiza i opracowywanie nowych receptur/produktów przy użyciu nowych, alternatywnych surowców są zatem ciągłym zadaniem Laboratorium, wymagającym bliskiej współpracy zarówno z Działem Zaopatrzenia, Badawczo-Rozwojowym, jak i Działem Produkcji.

  • Obecnie na rynek wprowadzane jest nowe portfolio uwzględniające również membraną dachową niezawierającą PVC – Protan FPO/TPO. Rozwój tego produktu był wspierany przez Radę ds. Badań Naukowych i powstał przy ścisłej współpracy z Protan Turcja, jako zakładu produkcyjnego, Działu Badawczo-Rozwojowego oraz Laboratoriów Protan w Turcji i Norwegii. Ponadto w tracie tego projektu kooperowano z zewnętrznymi organizacjami badawczymi. Po wielu badaniach, testach oraz próbach, a czasem porażkach, uzyskaliśmy produkt, z którego możemy być dumni. Protan zyskał kolejny solidny i zrównoważony produkt spełniający obecne i przyszłe wymagania. Przeczytaj artykuł Pokrycia dachowe nowej generacji na bazie TPO tutaj
  • Hale, budynki tymczasowe, namioty i plandeki są obecnie przedmiotem zwiększonej uwagi i kontroli w zakresie odporności ogniowej oraz ograniczenia emisji dymu w przypadku pożaru. Rozwój nowych i ulepszonych receptur stanowi główny obszar naszego działania, a prace w tym zakresie przyniosły już wymierne rezultaty. Opracowaliśmy nowe formuły dla naszych wytrzymałych tekstyliów o gramaturze 900 g/m2, które otrzymały nową klasyfikację ogniową B-s2-d0. Ten pozytywny rezultat pozwala oczekiwać niezawodnych wyników w dalszym procesie rozwoju i modyfikacji pozostałej części portfolio w zakresie tekstyliów technicznych.

Poznaj naszego technika laboratoryjnego, Synne

Kontrola jakości podczas procesu produkcyjnego i kontrola produktu gotowego

Laboratorium przeprowadza regularne, wyrywkowe inspekcje produkcji i sprawdza, czy proces oraz samokontrola są przeprowadzane w odpowiedni sposób. Laboratorium ciągle testuje właściwości produktu gotowego w ramach naszych rutynowych procedur kontrolnych. Materiały niespełniające wymagań są zatrzymywane, a przyczyny odchyleń są niezwłocznie analizowane. Na tej podstawie ustalane i wdrażane są działania korygujące.

Dokumentacja

Laboratorium aktywnie uczestniczy w przygotowaniu, aktualizacji oraz wewnętrznej kontroli Aprobat i Certyfikatów – Kart Technicznych – Deklaracji Właściwości Użytkowych Produktów – Deklaracji Środowiskowych dla naszych produktów. Ponadto umożliwia inspekcje zewnętrzne, przeprowadzane na przykład przez różne jednostki notyfikowane w Unii Europejskiej, które audytują zarówno produkcję, jak i jakość produktu. Odwiedź nasze centrum dokumentacji

Testowanie i analizy dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych

Na prośbę klientów laboratorium wykonuje analizy i badania. Mogą one obejmować np. analizę stanu starego dachu w związku z jego remontem. Celem może być uspokojenie klienta, że dach będzie nadal funkcjonalny przez kilka kolejnych lat lub po prostu sprawdzenie i potwierdzenie, że konieczna jest jego wymiana. Inne zadania mogą dotyczyć testowania komponentów, przeznaczonych do użytku z naszymi produktami, aby upewnić się, że są one kompatybilne i nie spowodują uszkodzenia. Badania mogą również obejmować głębsze analizy chemiczne dotyczące składu produktów lub opierać się wyłącznie na sprawdzaniu właściwości mechanicznych.

Protan_7345.jpg
Lab - stechew.jpg
Protan_7422.jpg
PVC Granule and powder (1).jpg
Protan_7420.jpg