Nowy dach na starym

Nowy dach na starym

Żywotność dachu zależy od kilku czynników. Kontrola i konserwacja są kluczowe, podobnie jak jakość produktu oraz montaż.

arrow_downward

Aby uzyskać dobry efekt podczas remontu dachu, należy ocenić wszystkie elementy konstrukcji dachu a w razie potrzeby należy je naprawić.

 • Czy Twój dach spełnia obecne wymagania dotyczące grubości izolacji?
 • Czy dach jest zaprojektowany na zwiększone obciążenie śniegiem?
 • Czy odwodnienie dachu jest odpowiednio obliczone?
 • Czy dach ma wystarczający spadek aby odprowadzić wodę deszczową?
 • Czy dach spełnia obecne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego?
 • Czy dach może być bezpiecznie kontrolowany i konserwowany?
 • Czy któraś z prac wymaga pozwolenia na budowę?

Stan dachu powinien być sprawdzony z wyprzedzeniem, aby określić, jakie prace należy przeprowadzić.

Specjalny produkt do renowacji

Protan EX to nasz specjalny produkt do renowacji bitumicznych pokryć dachowych. Został opracowany dla chłodnych klimatów i może być instalowany bez względu na warunki atmosferyczne.

 • Membrana z wzmocnieniem poliestrowym
 • Laminowana włókniną poliestrową na odwrocie może być układana bezpośrednio na starych dachach lub konstrukcjach drewnianych
 • Wytrzymuje wahania temperatury na powierzchni dachu przekraczające 100°C
 • Może być instalowany zarówno na dachach płaskich jak i spadzistych
 • Może być mocowany mechanicznie lub w technologii systemu dachu próżniowego
 • Zgrzewany gorącym powietrzem
 • Dostępny w różnych kolorach

Membrana jest dostarczana z szeroką gamą gotowych do użycia elementów prefabrykowanych z zastosowaniem do odpływów, przejść pionowych, wentylacji, świetlików, rynien i attyk. Wszyskie prefabrykowane detale są odporne na zmienne warkunki atmosferyczne.

W połączeniu z membraną na dachach płaskich, skośnych bądź o skomplikowanym kształcie można zastosować profil architektoniczny, który może nadać powierzchni dachu głębię i charakter.Jest to świetna alternatywa imitująca blachę na rąbek stojący.

Dodatkowa izolacja, wartość U i spadek - prosty sposób na oszczędność energii

Dodanie dodatkowej izolacji podczas remontu dachu to prawdopodobnie najprostsza metoda oszczędzania energii o najkrótszym okresie zwrotu inwestycji w istniejącym budynku. Zalecamy rozważenie tego podczas remontu dachu. Przy przewidywanym okresie użytkowania wynoszącym co najmniej 25-30 lat, minie długi okres czasu zanim pojawi się kolejna ekonomiczna korzystna okazja na taką modernizację.

Odprowadzanie wody

Protan chętnie pomoże w obliczeniu wartości U i ukształtowaniu spadku w celu poprawy odprowadzania wody z dachu. Izolację można układać o równej grubości jeśli już istnieje zastosowany spadek na podłożu. Tam, gdzie podłoże jest niemal poziome można zastosować izolację stożkową, która jest układana w kierunku najniższego punktu aby zapewnić najlepsze odprowadzanie wody deszczowej.

Dodatkowa izolacja może wymagać zmodernizowania wysokości attyk, opasek i poręczy. Taka modernizacja może wymagać uzyskania zgody na budowę, dlatego zalecamy aby remont był skonsultowany z nadzorem budowlanym.

Odpływy i przelewy

Istniejące odpływy w wielu przypadkach mogą być ponownie wykorzystane, ale należy je ocenić we współpracy z wykonawcą pokrycia dachowego lub inżynierem ds. drenażu. Przy remoncie dachu zaleca się montaż przelewów, ponieważ będą one dodatkowo ostrzegać przed zablokowanymi odpływami.

Rysunki techniczne i teksty opisowe

Rysunki techniczne i teksty opisowe

Tutaj znajdziesz przegląd rysunków technicznych Protan oraz teksty opisów, które można pobrać w formacie pdf i dwg.

Dokumentacja

Dokumentacja

Tutaj znajdziesz dokumentację produktów i certyfikaty.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i produktach?

Michal Miasek - MD Sales Eastern Europe

Michal Miasek

MD Sales Eastern Europe
Melanie Marquard - MD Sales Western Europe

Melanie Marquard

MD Sales Western Europe
Ivar Braaten - MD Turkey

Ivar Braaten

MD Turkey