Przeznaczona do hydroizolacji na wszystkich typach konstrukcji dachów eksponowanych oraz wszystkich rodzajach podłoży

Przeznaczona do hydroizolacji na wszystkich typach konstrukcji dachów eksponowanych oraz wszystkich rodzajach podłoży

Membranę Protan EX można z łatwością montować mechanicznie lub układać na podciśnieniowym systemie dachowym. Nadaje się do wszystkich rodzajów podłoży.

arrow_downward

Protan EX jest membraną dachową z plastycznego PVC zbrojoną włókniną poliestrową i laminowanego włóknina poliestrową od spodu o gramaturze 140 g/m². Membrana jest przeznaczona do wykonywania hydroizolacji eksponowanych dachów płaskich, stromych i pogrążonych, zarówno nowo budowanych jak i remontowanych.

Membrana Protan EX może być montowana mechanicznie lub układana luźno jako system dachu próżniowego.

Reakcja na ogień

Membrany Protan: SE,T, SE-L i SE Titanium+, spełniają wymagania klasy BROOF (t1) i (t2) zgodnie z normą EN 13501-5 dla wszystkich typów izolacji z wyjątkiem EPS/XPS.

Przy użyciu bariery migracyjnej o gramaturze przynajmniej 120 g/m² z welonu szklanego, membrany Protan SE, T, SE-L i Protan SE Titanium+, spełniają klasę BROOF (t1) i (t2) na izolacji EPS/XPS.

Membrana Protan EX spełnia wymagania klasy BROOF (t2) i (t1) zgodnie z normą EN 13501-5 na podkładzie z starych membran dachowych.

Membrana Protan EXG spełnia klasę BROOF (t2) i (t1) zgodnie z normą EN 13501-5 dla wszystkich podkładów.

Badania zostały przeprowadzone zgodnie z normą ENV 1187-2 i ENV 1187-1.

Klasyfikacja ogniowa

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADAŃ REAKCJI NA OGIEŃ I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ PRZEKRYCIA DACHOWE.
EUROPEJSKA KLASYFIKACJA PRZEKRYĆ DACHOWYCH:

Badania ogniowe membran dachowych w celu klasyfikacji w Europie są przeprowadzane zgodnie z metodami testowymi prEN*)1187. Dzielą się one na cztery części:

prEN1187 część 1, metoda niemiecka
prEN1187 część 2, metoda skandynawska
prEN1187 część 3, metoda francuska
prEN1187 część 4, metoda brytyjska
*) prEN, oznaczenie 'pr - wstępna' , E-europejska i N-norma. Alternatywnie używa się również skrótu 'ENV', gdzie 'V' oznacza "wytyczne przed standardem ".

To władze danego kraju decydują, która z czterech części/metod zostaje zaakceptowana. Po pomyślnym przeprowadzeniu testów na zestawie badawczym membrana dachowa może zostać sklasyfikowana zgodnie z EN13501-5 i otrzymuje klasyfikację:

BROOF(t1) zgodnie z EN13501-5 i ENV 1187 część 1,
BROOF(t2) zgodnie z EN13501-5 i ENV 1187 część 2,
BROOF(t3) zgodnie z EN13501-5 i ENV 1187 część 3, lub
BROOF(t4) zgodnie z EN13501-5 i ENV 1187 część 4,
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat klasyfikacji ogniowych.