Kdeks etyczny

Kdeks etyczny

Dokonujemy etycznych wyborów, a w razie wątpliwości konsultujemy się z kolegami i menedżerami z naszej grupy

arrow_downward

Protan jest obecny w kilku branżach w wielu krajach. Naszym głównym obszarem działalności jest budownictwo i inżynieria lądowa. Pomagamy rozwijać i wspomagać obszary infrastruktury w krajach do których dostarczamy produkty i usługi w zakresie budownictwa przemysłowego oraz mieszkaniowego

Jesteśmy z siebie dumni

Indywidualnie i jako grupa stajemy w obliczu etycznych i praktycznych sytuacji i dylematów, które sprawdzają naszą uczciwość. Zasadą postępowania w każdej podejmowanej przez nas decyzji jest to, że przedewszystkim nigdy nie narażamy naszej uczciwości. Dokonujemy etycznych wyborów, a w razie wątpliwości konsultujemy się z kolegami i menedżerami z naszej grupy.

Misja

Z dumą dostarczamy innowacyjne systemy dachowe, membrany, systemy wentylacyjne i tekstylia techniczne, które chronią zasoby naszych klientów.

Aby odnieść sukces w tej misji, nasi pracownicy działają z szacunkiem i uczciwością wobec partnerów biznesowych, klientów, współpracowników, urzędników publicznych i innych stron, z którymi są w kontakcie w trakcie swojej pracy.

Nasz kodeks etyczny zawiera wytyczne dla wszystkich naszych pracowników, dzięki czemu pracujemy w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny. Wszyscy pracownicy, dyrektorzy, pracownicy tymczasowi i inne osoby działające w imieniu Protan są zobowiązane do zapoznania się z naszym kodeksem etycznym.

Przestrzegamy zasad, ustaw i przepisów oraz skupiamy się przede wszystkim na ludziach. Gwarantujemy bezpieczne i zdrowe warunki pracy oraz jesteśmy świadomi naszego wpływu na środowisko.

Wartości

  • Mamy cztery wartości, które kierują naszymi działaniami i postępowaniem. Nasi klienci, partnerzy i współpracownicy doświadczają tych wartości, podczas kontaktów z nami.
  • Zaangażowanie: Bierzemy odpowiedzialność za swoje działania, jesteśmy kreatywni, innowacyjni i chętni do odniesienia sukcesu.
  • Współpraca: Cenimy się nawzajem i traktujemy z szacunkiem. Jesteśmy inkluzywni, skoncentrowani na proces sprzedaży i przejrzystą komunikację.
  • Jakość: Jesteśmy kompetentni, spełniamy wymagania, przekraczamy oczekiwania i dostarczamy terminowo.
  • Odpowiedzialność: Jesteśmy niezawodni, realizujemy nasze plany, uczymy się na naszych sukcesach i porażkach.

Zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko

Protan to miejsce pracy promujące zdrowie, w którym nikt nie odnosi ran, ani nie choruje podczas pracy. Dobre zdrowie jest ważne dla wszystkich pracowników i jest kluczowym czynnikiem sukcesu w osiąganiu naszych celów. Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne i innych oraz zapewniamy wszystkim dobre warunki pracy. Wszyscy mamy obowiązek zabierać głos, jeśli zagrożone jest bezpieczeństwo nasze lub innych współpracowników. Mamy zero wypadków i obrażeń podczas pracy. Protan posiada pierwszorzędne procedury bezpieczeństwa i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy, którą są realizowane. Wszyscy nasi pracownicy mają prawo do przerwania pracy w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. W takich sytuacjach menedżerowie muszą zostać natychmiast powiadomieni o zaistniałej sytuacji.

Nasze działania prowadzimy poprzez efektywne wykorzystanie materiałów i energii, z naciskiem na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz ograniczenie emisji i odpadów do minimum. Dążymy do tego, aby wszystkie nasze produkty nadawały się do recyklingu.

Nielegalne zatrudnienie

Nielegalne zatrudnienie i dumping podważają naszą działalność i nie tolerujemy tego. Wszyscy pracownicy dystansują się od takich zachowań.

Nękanie i dyskryminacja

Wszystkich tych, z którymi stykamy się w trakcie naszej pracy traktujemy z szacunkiem i zaufaniem. Nie akceptujemy zastraszania współpracowników, klientów, dostawców lub innych partnerów. To samo dotyczy dyskryminacji m.in. ze względu na religię, pochodzenie etniczne, płeć czy orientację seksualną.

Rynek i konkurencja

Protan chce być częścią rynku, na którym zdrowa konkurencja jest naturalna. W związkuz tym powstrzymujemy się od wszelkiego rodzaju bezprawnej współpracy lub prób wpływania na rynek.

Mamy zerową tolerancję dla korupcji i handlu wpływami. Korupcja podważa zasadę wolnej konkurencji i byłaby niezwykle szkodliwa dla naszej reputacji. Nasze sprawozdania finansowe odzwierciedlają wszystkie nasze działania i są zgodne ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

Konflikt interesów

Pracownicy muszą unikać sytuacji, w których istnieje konflikt między ich własnymi interesami a interesami Protan. Oczekujemy lojalnych pracowników i zabraniamy im prowadzenia lub uczestniczenia w działaniach konkurencyjnych. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów obowiązkiem pracownika jest poinformowanie o tym bezpośredniego przełożonego.

Rozrywka, relacje z klientami i dostawcami, prezenty

Dobre i profesjonalne relacje z klientami i dostawcami są niezbędne do odniesienia sukcesu na rynku. Budowanie relacji jest naturalnym aspektem prowadzenia biznesu i prowadzimy samych siebie i jesteśmy postrzegani jako firma z silnym naciskiem na etykę. Przejrzystość jest niezbędna. Spotykamy naszych partnerów z szacunkiem i uczciwością oraz traktujemy ich w sposób etyczny. Nasi dostawcy mogą być pewni, że konkurują o kontrakty z Protan na równych zasadach z innymi dostawcami.

Zgodnie z upoważnieniem swoich menedżerów pracownicy mogą organizować lub uczestniczyć w wydarzeniach towarzyskich, lunchach, kolacjach i rozrywce, o ile wydarzenie ma wyraźny cel zawodowy / biznesowy. Nasi pracownicy zawsze zachowują się ze świadomością, że reprezentują Protan.

Nie dajemy prezentów o dużej wartości osobom fizycznym i jesteśmy szczególnie ostrożni w tym zakresie podczas procesu zakupowego.

Poufność

Wszyscy pracownicy podlegają obowiązkowi zachowania poufności w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa lub informacji niejawnych. Wszyscy jesteśmy ważnymi ambasadorami firmy. Oznacza to, że jesteśmy świadomi tego, jak mówimy o Protan, zarówno w czasie naszego zatrudnienia, jak i po jego zakończeniu.

Prasa i media społecznościowe

Protan jest zjednoczoną i profesjonalną firmą i pragnie być postrzegana jako taka. Mogą to robić wyłącznie pracownicy upoważnieni do wygłaszania oświadczeń dla prasy w imieniu firmy.

Korzystamy z mediów społecznościowych w sposób przemyślany, aby nie zaszkodzić naszej reputacji.

Nasi pracownicy rozumieją, że reprezentują Protan również poza godzinami pracy.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Wszystkie nasze działania muszą podlegać odpowiedzialnemu systemowi raportowania, aby pracownicy i inneosoby mogły nas ostrzec o nieprawidłowościach. System w Protan sprawia, że jest to łatwe i bezpieczne.

Jeśli znasz pracowników Protan, którzy nie przestrzegają zasad, przepisów prawa lub kodeksu etycznego Protan, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas. Możesz to zrobić, kontaktując się z naszym Dyrektorem HR pod numerem telefonu +47 404 57 984 lub dokonując anonimowego zgłoszenia w języku norweskim, angielskim lub polskim.

 

Kliknij tutaj, aby przejść do anonimowego zgłoszenia.