Dach odwrócony: konstrukcja i warstwy

Dachy odwrócony stanowi odmianę dachów izolowanych i konstrukcji balastowanych. Ich najważniejszą cechą jest to, że membrana znajduje się pod, a nie nad warstwą izolacyjną.

image.png

Właściwie zaprojektowany i wykonany dach odwrócony stanowi świetną izolację termiczną budynku. Standardowe dachy płaskie narażone są na promieniowanie słoneczne, które latem może pogarszać komfort przebywania wewnątrz budynku lub, z uwagi na konieczność zastosowania klimatyzacji, generuje dodatkowe koszty. Taka warstwa ochronna zapobiega wpływowi czynników zewnętrznych na membranę, wydłużając jej żywotność. Poza ochroną termiczną, dachy odwrócone, stanowią również barierę wygłuszającą, co jest szczególnie istotne w dużych miastach. 

Dach odwrócony – jak przebiegają kolejne warstwy?

W przypadku tradycyjnych, izolowanych i balastowanych systemów dachowych o podłożu betonowym, warstwa membrany umieszczona jest pomiędzy lub pod płytami izolacji termicznej, której zadaniem jest wówczas nie tylko ochrona przed temperaturą, ale także przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji wodoszczelnej.

Płyty izolacyjne układane są w dwóch warstwach, przy czym czasami pomiędzy membraną a izolacją termiczną kładzie się folię poliestrową, która zadaniem jest zapobieganie oddziaływaniu chemicznemu.

Na płytach izolacji termicznej należy również rozłożyć włókninę, zabezpieczającą odwodnienie dachu przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z warstwy balastowej. Na sam koniec umieszcza się balast o odpowiednim ciężarze – jego parametry wagowe takiego oblicza się na podstawie siły ssania wiatru.

Zabezpieczeniem przeciwwodnym są membrany Protan na dachy balastowe. Ich instalacja nie wymaga dodatkowych wzmocnień lub łączników, ponieważ membrana jest w całości pokryta obciążeniem, przeciwdziałającym sile ssania wiatru.

Dodatkowe obciążenia dachu każdorazowo dobierane są odpowiednio do konstrukcji całego budynku, dziki czemu jest to rozwiązanie bezpieczne. Co więcej, przy dodatkowym wzmocnieniu konstrukcji, można na dachu odwróconym założyć ogród na dachu. Jeżeli dopuszczalne obciążenie jest mniejsze, dachy takie obsadza się trawami, mchem czy niskimi roślinami.

Przy dachach odwróconych jednym z najczęściej popełnianych błędów jest zamknięcie termoizolacji warstwą nieprzepuszczalną dla pary wodnej. Powoduje to dopływ wody do termoizolacji bez możliwości jej dyfuzyjnego odparowania. Sytuacja ta z czasem pogarsza właściwości izolacyjne ocieplenia oraz doprowadza do uszkodzeń. Czyli nie wolno instalować folii PE na XPS, należy pamiętać również że nie wolno instalować drenaży bez otworów dyfuzyjnych.

Co warte wspomnienia, to fakt, że taką odwróconą konstrukcję można stosować również w przypadku tarasów. To dobra wiadomość dla mieszkańców miast. Dzięki zastosowaniu membran Protan GG możliwe jest obsadzenie ich nie tylko trawą, ale również drzewami. Membrana bowiem skonstruowana jest w taki sposób, aby nie poddawać się rozrostowi korzeni drzew i krzewów.