Dach balastowy ochrona i ozdoba budynku

Dach balastowy jest to system pokrycia dachowego z zastosowaniem obciążenia w postaci płyt kamiennych, żwiru, torfu czy też gleby. Zagospodarowanie przestrzeni dachu płaskiego przynosi korzyści zarówno mieszkańcom budynku, jak i jego otoczeniu. Wykorzystanie membran wodoszczelnych Protan przy budowie dachów balastowych daje przy tym nieograniczone możliwości.

 

 

Więcej niż dach

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany dach odwrócony obciążony warstwami żwiru lub ziemi stanowi doskonałą izolację termiczną budynku. Dachy płaskie narażone są na promieniowanie słoneczne, które latem może pogarszać komfort przebywania wewnątrz budynku lub, z uwagi na konieczność zastosowania klimatyzacji, generuje koszty. Taka warstwa ochronna zapobiega także wpływowi czynników zewnętrznych na membranę, wydłużając jej żywotność. Poza ochroną termiczną, dachy odwrócone stanowią również barierę wygłuszającą, co jest szczególnie istotne w dużych miastach. 

Dach odwrócony – nowa przestrzeń

Dachy odwrócone to sposób na stworzenie na ich powierzchni ogrodów i terenów zielonych. Mieszkańcy dużych miast mają ograniczone możliwości w zakresie zakładania własnych ogrodów. Dzięki zastosowaniu na dachu membran Protan GG możliwe jest obsadzenie dachów nie tylko trawą, ale również drzewami. Membrana bowiem skonstruowana jest w taki sposób, aby nie poddawać się rozrostowi korzeni drzew i krzewów. Powiększanie terenów zielonych w przestrzeni miejskiej ma również korzyści dla całego ekosystemu. W takich ogrodach schronienie znajdują ptaki i owady. Zielona roślinność odpowiada również za produkcję tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla. Dobrze nawadniana roślinność to naturalna ochrona przed pożarem. Pochłaniając wodę, służy również za dodatkowe zabezpieczenie przy ulewnych deszczach. Ogrody dachowe są częścią zrównoważonego wykorzystania przestrzeni miejskiej. 

Bezpieczeństwo mieszkańców

Dodatkowe obciążenia dachu dobierane są odpowiednio do konstrukcji całego budynku i nie zagrażają jego użytkownikom. Jeśli pozwala ona przy dodatkowym wzmocnieniu na duże obciążenia, można założyć ogród na dachu z bujną roślinnością, także z drzewami. Przy mniejszym dopuszczalnym obciążeniu stosuje się obsadzanie dachów trawami, odpornymi na suszę niskimi roślinami ekstensywnymi. W każdym przypadku bezpośrednim zabezpieczeniem przeciwwodnym są membrany Protan na dachy balastowe. Ich instalacja nie wymaga dodatkowych wzmocnień lub łączników, ponieważ membrana jest w całości pokryta obciążeniem, przeciwdziałającym sile ssania wiatru.