Opóźnienie cyfrowe

- Widzimy, że branża budowlana musi wykorzystać szanse, jakie daje cyfryzacja. Jak postrzegasz możliwości odwrócenia tego trendu, szczególnie w kontekście celów zrównoważonego rozwoju?

Branża budowlana pozostaje nieco w tyle za innymi sektorami, jeśli chodzi o cyfryzację, a kluczem do odwrócenia tego trendu jest zrozumienie potencjału i tworzenia wartości, które można osiągnąć dzięki cyfryzacji. Procesy digitalizacji mogą poprawić wydajność, zmniejszyć ryzyko i ilość odpadów, przyczyniając się w ten sposób do w osiągnięciu celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sam przemysł budowlany wytwarza około 25% odpadów w Norwegii. Wkładanie wszelkich starań, aby to zmienić, należy postrzegać jako obowiązek społeczny naszej branży, mówi Christen Rehn.

Użyteczność dla klienta

- Cyfryzacja niesie ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza dla klientów. W jaki sposób narzędzia cyfrowe mogą zmniejszyć błędy w szacunkach i straty w projektach, tworząc jednocześnie wartość dla klientów?

W całym łańcuchu wartości platformy i narzędzia cyfrowe odgrywają coraz ważniejszą rolę. Dla branży bardzo korzystne byłoby uniknięcie błędów w szacunkach i przeszacowań poprzez lepsze planowanie materiałów, ograniczając w ten sposób marnotrawstwo i nieefektywność zarówno w małych, jak i dużych projektach. Narzędzia cyfrowe mogą przyczynić się do dokładniejszych szacunków, ograniczyć nadwyżki, a tym samym stworzyć wartość dla klientów. Platformy takie jak modelowanie informacji o budynku (BIM) i oprogramowanie do zarządzania budową umożliwiają lepsze planowanie materiałów i promują zrównoważone podejście. Dzięki temu dostawy są prostsze, szybsze i dokładniejsze, co pozwala obniżyć koszty. Cyfryzacja jest niezbędna dla całego łańcucha wartości: wszystko, co dostarczane, musi być udokumentowane zgodnie z nowymi przepisami.

Nowe budownictwo i rewitalizacja

- Niezależnie od tego, czy chodzi o nową budowę, czy o renowację, rozwiązania cyfrowe odgrywają kluczową rolę. Jak postrzegasz rolę dostawców cyfrowych w poprawie jakości i efektywności takich projektów?

Rozwiązania cyfrowe odgrywają kluczową rolę zarówno w nowym budownictwie, jak i w renowacji. Dostawcy narzędzi cyfrowych, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak modelowanie BIM i narzędzia projektowe wspierane przez sztuczną inteligencję, mogą pomóc zoptymalizować procesy projektowania i budowy, ograniczyć błędy i poprawić jakość projektów. Konserwacja i zmiany mogą być znacznie bardziej precyzyjne dzięki symulacji w cyfrowym bliźniaku.

Bezproblemowe dostawy dzięki cyfryzacji i cyfrowym bliźniakom:

- Technologia cyfrowego bliźniaka - Czy możesz nam powiedzieć, jak wyobrażasz sobie tę technologię optymalizującą procesy operacyjne i przyczyniającą się do konserwacji predykcyjnej w zarządzaniu nieruchomościami?

Jednym z najbardziej ekscytujących osiągnięć w zakresie cyfryzacji w branży budowlanej jest koncepcja cyfrowego bliźniaka. Wiąże się to z utworzeniem cyfrowej kopii fizycznego budynku lub infrastruktury, stale aktualizowanej w czasie rzeczywistym za pomocą strumieni danych z czujników i innych technologii. Technologia cyfrowego bliźniaka umożliwia symulację różnych scenariuszy, optymalizację procesów operacyjnych i konserwację predykcyjną. Dotyczy to strat ciepła, zużycia energii, jakości powietrza, wilgoci i innych wyzwań. Dzięki takiej technologii właściciele i doradcy nieruchomości zyskują bogactwo i wyjątkową możliwość lepszego zrozumienia swoich nieruchomości i zarządzania nimi w sposób bardziej efektywny i proaktywny.

Co chcemy osiągnąć dzięki cyfryzacji?

 • Zwiększoną dokładność i precyzję w procesach planowania i projektowania.
 • Efektywną alokację zasobów i zarządzanie czasem poprzez zautomatyzowane systemy.
 • Lepszą komunikację i współpracę między różnymi zainteresowanymi stronami za pośrednictwem wspólnych platform.
 • Lepszą identyfikowalność i przejrzystość w całym procesie budowy.
 • Możliwość predykcyjnego utrzymania i optymalizacji procesów operacyjnych po ukończeniu budowy.

Krok naprzód – co teraz?

W przyszłości skupimy się głównie na opracowywaniu i integracji narzędzi cyfrowych w całym łańcuchu wartości. Musimy dążyć do płynności i dobrej jakości danych. Aby cyfryzacja zakończyła się sukcesem, musi istnieć zarówno wiedza, jak i technologia. Być może łatwiej jest kupić technologię, niż móc wykorzystać i przełożyć wszystkie możliwości, jakie niesie ze sobą technologia? Musimy budować wiedzę i pewność cyfrową poprzez doświadczenie i uczenie się tego, co stanowi dla Ciebie wartość. Dzięki nowej, doświadczalnej wiedzy prawdopodobnie jutro zrobisz coś innego niż wczoraj. Wymaga to proaktywności, uczenia się na sukcesach i błędach oraz chęci podjęcia pewnego ryzyka.

Kilka rad zapewniających sukces:

 • Ucz się od tych, którzy odnieśli sukces.
 • Jakość danych w całym łańcuchu wartości.
 • Bądź proaktywny – musisz odważyć się spróbować.
 • Dziel projekty/inwestycje na mniejsze jednostki, aby zminimalizować ryzyko.
 • Podejmij ryzyko.
 • Bądź ciekawy i dociekliwy.
 • Buduj wiedzę cyfrową.
 • Zrozum, jakie korzyści zapewnia cyfryzacja dla Ciebie i Twojej firmy.
 • Aktywnie korzystaj z narzędzi cyfrowych, aby zmienić swoje zachowanie (w oparciu o doświadczenie).

Przejrzystość i rozwiązania cyfrowe

Przejrzystość i rozwiązania cyfrowe idą ze sobą w parze, a wykorzystanie narzędzi i platform cyfrowych może zwiększyć przejrzystość na kilka sposobów

 • Otwarty dostęp do istotnych informacji prowadzi do bardziej precyzyjnych i szybszych decyzji.
 • Identyfikowalność i dokumentacja zapewniają bezpieczeństwo i kontrolę: Rozwiązania cyfrowe, takie jak etykiety RFID i kody kreskowe, mogą być wykorzystywane do śledzenia w całym łańcuchu dostaw.
 • Udostępnianie i analiza danych pomiędzy producentami, dostawcami i klientami.
 • Wydajność dzięki zautomatyzowanym procesom.

„Przejrzystość wśród producentów, dostawców i klientów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajności, zaufania i sukcesu w projektach budowlanych. Dzieląc się informacjami o produktach, cenach, terminach dostaw oraz wszelkich pojawiających się wyzwaniach i zmianach, te trzy strony mogą współpracować, aby osiągnąć wspólne cele i dostarczać wysokiej jakości projekty na czas i w ramach budżetu. Stanowi to podstawę silnego partnerstwa i zrównoważonego wzrostu w branży budowlanej” – podsumowuje Rehn.

„Dzięki dobrym rozwiązaniom cyfrowym możemy tworzyć wartość i wydajność, dostarczając w ten sposób bardziej całościowy i przejrzysty pakiet naszym klientom i dostawcom”.

iStock-Digital twin.jpg