Dach biosolarny, czyli fotowoltaika na zielonej połaci

Dach biosolarny, czyli fotowoltaika na zielonej połaci


Zielona rewolucja w budownictwie staje się faktem, również na dachach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, mogą one pełnić funkcję elektrowni słonecznej, a także rezerwuaru zieleni. Połączenie tych dwóch systemów daje dach biosolarny, na którym panele fotowoltaiczne i naturalna roślinność tworzą efekt synergii, zapewniając większą skuteczność działania instalacji. Aby w pełni korzystać z jej zalet, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie konstrukcji z użyciem wysokiej jakości membran dachowych.

Czyste powietrze, ograniczenie zużycia energii, poprawa bioróżnorodności, zniwelowanie skutków zmian klimatycznych – to kluczowe wyzwania, które stoją przed współczesnym budownictwem. Jednym z rozwiązań, które pozwalają im sprostać jest wykorzystanie dachów zielonych. Zwłaszcza w miejskiej przestrzeni, gdzie występują wyspy ciepła, zastosowanie roślinności na dachowej przestrzeni pozwala na ograniczenie negatywnego zjawiska nagrzewania się powierzchni, retencjonowanie wody opadowej, a także zwiększenie bioróżnorodności.

Wielkopowierzchniowe dachy płaskie na obiektach magazynowych i produkcyjnych mogą też posłużyć do produkcji „czystej” energii ze słońca, co zapewnia redukcję emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do atmosfery, a ich właścicielom i zarządcom umożliwia ograniczenie kosztów użytkowania obiektu. Nowoczesne technologie pozwalają na połączenie tych dwóch systemów – zazielenienie połaci dachowej i montażu na niej paneli fotowoltaicznych.

Podwójny zysk – dla kieszeni i klimatu

Jak wskazują informacje zawarte w „Wytycznych dla dachów zielonych”, opracowanych przez Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA[1], dzięki niższej temperaturze panującej na dachu zielonym (który nie nagrzewa się w takim samym stopniu, jak tradycyjny), panele fotowoltaiczne mogą pracować z większą sprawnością. Jednocześnie, naturalna roślinność pochłania zanieczyszczenia i pyły, co sprawia, że konieczność konserwacji instalacji słonecznej może być ograniczona. Montaż paneli wpływa zaś na zróżnicowanie naświetlenia powierzchni i jej wilgotność, co stwarza lepsze warunki dla rozwoju bioróżnorodności.

Aby uzyskać efekt synergii, przy realizacji inwestycji niezbędne jest zastosowanie się do wytycznych montażowych i ścisła współpraca pomiędzy wykonawcami, inwestorem oraz architektem. Najlepiej, jeśli instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana już po ukorzenieniu się roślin na dachu zielonym. Bardzo ważne jest uwzględnienie na etapie projektu wszystkich obciążeń, na jakie będzie narażona konstrukcja, a także wykorzystanie wysokiej jakości, trwałych membran dachowych, które wytrzymają duży ciężar oraz ciśnienie wywołane wodą. – Przy połączeniu paneli fotowoltaicznych z dachem zielonym dobry wybór stanowi membrana Protan SE Titanium + ze zbrojeniem poliestrowym, która jest odporna na przerastanie korzeni, promieniowanie UV i działanie drobnoustrojów – mówi Jerzy Kosior, Doradca Techniczny Protan Polska.

Dobre wykonanie i konserwacja gwarancją sukcesu

Przy montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu zielonym należy zwrócić uwagę na to, żeby roślinność nie zacieniała modułów, ograniczając tym samym ich wydajność. Kable oraz inne elementy powinny być zamontowane natomiast tak, aby nie utrudniały pielęgnacji roślinności. System dachu biosolarnego wymaga też regularnej konserwacji (np. odśnieżania), więc koniecznie jest zaplanowanie ścieżek serwisowych i zachowanie odpowiednich odstępów poszczególnych paneli między sobą oraz odstępu od krawędzi dachu.

Wraz z rozwojem energooszczędnego budownictwa, dachy biosolarne zyskują na popularności. To rozwiązanie z zakresu „zielonej infrastruktury”, które dobrze wpisuje się w europejską strategię zmierzającą do poprawy efektywności energetycznej budynków, działania na rzecz rozwoju bioróżnorodności oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Inwestycja w połączenie paneli fotowoltaicznych z zielonym dachem daje właścicielom i zarządcom obiektów oszczędności na kosztach ogrzewania i klimatyzacji, ulgi w opłatach za odprowadzanie wody oraz wzrost wartości nieruchomości. Warunkiem dla uzyskania tych korzyści jest prawidłowe wykonanie konstrukcji, z wykorzystaniem wysokiej jakości membran dachowych.