Jedno-/Dwuwarstwowy System Barierowy

Jedno-/Dwuwarstwowy System Barierowy


Jedno-/Dwuwarstwowy system barierowy — tunel metodą podstropową

Firma Protan dostarcza systemy hydroizolacji do zastosowań w jedno- i dwuwarstwowych systemach barierowych.

System z pojedynczą barierą jest przeznaczony do warunków hydrostatycznego ciśnienia wody, w tym do komór i możliwości iniekcji. Dwuwarstwowy system barierowy wytrzymuje hydrostatyczne ciśnienie wody i łączy systemy testowe i iniekcyjne.

System składa się z dwóch warstw membrany tunelowej:

  1. Pierwsza z nich to warstwa główna o grubości maks. 4 mm.
  2. Na niej znajduje się druga warstwa, membrana grubości 2 mm.

Aby wytworzyć podciśnienie między dwiema warstwami, membrana drugiej warstwy posiada wytłoczoną powierzchnię od strony pierwszej warstwy.

Przykładowe zastosowania:

Tunele drogowe

Tunele kolejowe

Szyby

Chodniki

Opis systemu:

  1. Protan Disc
  2. Protan Protect (arkusz ochronny)
  3. Protan Waterbar
  4. Protan Inject (wąż do iniekcji)
  5. Beton wykonywany na mokro
  6. Membrana tunelowa Protan InfraPlan
  7. Protan Geo (geowłóknina)
  8. Beton natryskiwany

Protan zaleca stosowanie InfraPlan P32+ w przypadku jednowarstwowego systemu barierowego na potrzeby ciśnienia hydrostatycznego.

W przypadku dwuwarstwowych systemów barierowych firma Protan zaleca InfraPlan P32+ w charakterze pierwszej warstwy i tłoczoną membranę InfraPlan P20 w charakterze drugiej.

Kontakt

Sacha de Bilderling - Sales Director Underground Systems

Sacha de Bilderling

Sales Director Underground Systems
Rune Andresen - Area Sales Manager UGS

Rune Andresen

Area Sales Manager UGS
Arndt Hedtkamp - Sales Manager - Central Europe

Arndt Hedtkamp

Sales Manager - Central Europe
Ricardo Ortiz - Sales Manager Spain, Portugal and South America

Ricardo Ortiz

Sales Manager Spain, Portugal and South America