Wielkopowierzchniowy dach płaski jest nieustannie narażony na działanie trudnych czynników atmosferycznych: wiatru, deszczu, wilgoci, promieniowania UV oraz zmiennych temperatur.

Wielkopowierzchniowy dach płaski jest nieustannie narażony na działanie trudnych czynników atmosferycznych: wiatru, deszczu, wilgoci, promieniowania UV oraz zmiennych temperatur. Dlatego bardzo ważna jest dobrze wykonana hydroizolacja i termoizolacja dachu płaskiego. Jak skutecznie zaizolować tego typu dach pokryty membraną Protan?

Gdy na zewnątrz jest zimno, wieje i pada, przed wyjściem z domu zakładamy kurtkę i czapkę, żeby zabezpieczyć się przed deszczem oraz chłodem. Zadaniem dachu, niczym dobrego, ciepłego „ubrania” jest ochrona całego budynku przed działaniem trudnych warunków atmosferycznych przez cały rok, 24 godziny na dobę. Poszczególne warstwy konstrukcji dachowej – część nośna, termo i hydroizolacja oraz pokrycie – powinny więc dobrze ze sobą współpracować. Jak prawidłowo wykonać ocieplenie i izolację przeciwwilgociową dachu płaskiego z membranami Protan?

Izolacja termiczna dachu płaskiego – jaki materiał na ocieplenie?

Im niższy współczynnik lambda (λ) materiału ociepleniowego, tym lepsza izolacja termiczna dachu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) współczynnik przenikania ciepła Uc dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami nie może być wyższy niż 0,15 W/(m2·K). Termoizolacja dachu płaskiego z pokryciem membranami Protan może być wykonana z wełny mineralnej, płyty PIR lub styropianu EPS (polistyren ekspandowany). Generalnie, im lżejszy materiał ociepleniowy, tym lepsze są jego parametry termiczne. To, jakie konkretnie rozwiązanie wybrać jest uzależnione od specyfiki budynku i przepisów, w tym przepisów przeciwpożarowych. Grubość ocieplenia dachu płaskiego wynika z wymagań, jakie stawiane są przed dachem oraz jest związana z jego konstrukcją.

Ocieplenie dachu płaskiego z wełny mineralnej

W przypadku obiektów, gdzie bardzo ważna jest skuteczna izolacja akustyczna (np. kina) i wysoka odporność ogniowa, najlepsza jest izolacja dachu płaskiego z niepalnej wełny mineralnej. Stosuje się 1-2 warstwy wełny o odpowiedniej twardości, która może przenosić duże obciążenia. Docinane na wymiar fragmenty termoizolacji są mocowane między warstwami, tak aby zapobiec ich przemieszczaniu się. Membrana dachowa może być układana bezpośrednio na wełnę mineralną.

Ocieplenie dachu płaskiego z płyty PIR

Płyty PIR (poliizocyjanurat) są twardsze niż wełna mineralna i posiadają najlepszy współczynnik przenikania ciepła lambda. Płyty zwykle laminowane są folią aluminiową i układane w jednej warstwie, oraz nie wymagają stosowania warstwy separującej. Płyty PIR należy mocować łącznikami zgodnie z wytycznymi producenta.

 

Ocieplenie dachu płaskiego ze styropianu EPS

Przy ociepleniu dachu płaskiego ze styropianu EPS niezbędne jest zastosowanie warstwy separującej z włókniny szklanej układanej na zakład. Jest to konieczne z uwagi na klasyfikacje NRO/ Broof (t1) i na to, że membrany dachowe wchodzą w reakcję z płytami. Płyty styropianowe układa się na tzw. mijankę, żeby ich krawędzie nie stykały się ze sobą i żeby wyeliminować w ten sposób mostki termiczne. Atutem styropianu jest jego niska waga (w niewielkim stopniu obciąża strop).

Paroizolacja dachu płaskiego

Wilgoć na dachu płaskim przepływa, tak jak ciepło. Jeśli warstwa izolacji termicznej ulegnie więc zawilgoceniu, pogorszeniu ulegają jej parametry użytkowe. W efekcie spada termoizolacyjność całej konstrukcji. Dlatego, oprócz właściwego ocieplenia, bardzo ważne jest prawidłowe wykonanie paroizolacji dachu płaskiego. Kondensacji pary wodnej w warstwie izolacyjnej, a tym samym jej zawilgoceniu, zapobiega ułożenie warstwy paroszczelnej (paroizolacji). Musi być ona ułożona w sposób szczelny, bez żadnych przerw. Paroizolację układa się na podłożu, na niej mocowana jest izolacja termiczna, a następnie membrana dachowa. W przypadku szczególnie wymagających pod względem hydroizolacji inwestycji (jak np. basen) wykorzystuje się tzw. ciężką paroizolację. Dobrze wykonana hydroizolacja, termoizolacja i paroizolacja dachu płaskiego pozwala uzyskać równowagę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, a także ciśnienia i wilgotności.

Ocieplenie i hydroizolacja dachu płaskiego – montaż i dobór membrany dachowej

Membrany dachowe Protan dobrze współpracują z różnego rodzaju termoizolacją dachu płaskiego. Można je stosować razem z izolacją termiczną z wełny mineralnej, styropianem EPS i płytami PIR. W standardowym systemie zakładkowym zarówno izolacja termiczna, jak i membrana Protan są mechanicznie mocowane do konstrukcji poszycia dachu za pomocą łączników mechanicznych. Ilość łączników jest określana na podstawie obliczeń obciążenia ssania wiatrem. W tym systemie dobrze sprawdzają się membrany dachowe Protan SE.

Na dachy balastowane, wymagające regularnego dostępu oraz wykorzystywane jako przestrzeń rekreacyjna – tarasy i zielone dachy – przeznaczona jest membrana Protan G. Przy odpowiednim obciążeniu balastem, izolację termiczną i membranę można ułożyć luzem. Mocowanie mechaniczne łącznikami jest konieczne tylko przy attykach i urządzeniach dachowych. Przy ekstensywnych dachach zielonych odpowiednim rozwiązaniem jest natomiast membrana Protan SE Titanium Plus o podwyższonej odporności na przerastanie korzeni.

Dla prawidłowego funkcjonowania wszystkich warstw dachu płaskiego bardzo ważny jest również odpowiedni montaż membran, z uwzględnieniem stref wiatrowych. Protan każdorazowo wykonuje obliczenia na podstawie lokalizacji i wymiarów budynku, co pozwala dopasować rodzaj membrany, szerokość rolek, rodzaje łączników oraz sposób mocowania. Zwykle najpierw następuje zamknięcie połaci płaskiej dachu, a następnie obróbka elementów, takich jak attyki, świetliki, wentylatory, itp.  Szybkie wykonanie prac montażowych zapewnia zgrzewanie membrany automatem samojezdnym na gorące powietrze. Detale można natomiast wykończyć z użyciem zgrzewarki ręcznej.