IMG_5222.jpg

Zrównoważone rozwiązania dla dachów płaskich zgodne ze standardami BREEAM

Protan to firma oferująca rozwiązania dla dachów płaskich, które redukują emisję gazów cieplarnianych i są zgodne ze standardami BREEAM. Celem naszej firmy jest uczynienie oferowanych produktów lepszymi, mocniejszymi i trwalszymi, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na klimat.

arrow_downward

Nasz najważniejszy wkład w redukcję gazów cieplarnianych ma miejsce na budowach. Przy przewidywanej żywotności wynoszącej 40 lat i najniższej na rynku emisji gazów cieplarnianych, Protan przyczynia się do redukcji emisji o 30% - 70% w porównaniu z technologią alternatywną.

Protan uzyskał certyfikaty BREEAM-NOR dla kilku projektów, takich jak Kristian Augusts gate 13, Vega Scene, Kjøpmannsgata Ung Kunst (K.U.K) i Breidablikkgården.

BREEAM jest dokumentacją dla budynków zrównoważonych, a warunkiem wstępnym w projektach BREEAM jest wykonanie wczesnej fazy obliczeń emisji gazów cieplarnianych (Mat01). Obliczenia te powinny uwzględniać oceny alternatywne, których celem jest osiągnięcie niskiego wpływu na klimat. Jeżeli zostanie wybrany materiał o wyższej emisji gazów cieplarnianych, należy to uzasadnić. Wyznaczając cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, projekt otrzymuje punkty. Przy obniżce od 20% do 60% można przyznać maksymalnie 4 punkty. Ponadto BREAM umożliwia identyfikację i przyjęcie optymalnych rozwiązań technicznych w celu zmniejszenia ogólnego wpływu na środowisko wynikającego z zastosowania wyrobów budowlanych.

Jakie są poziomy certyfikacji BREEAM?

 • Pass: Budynek uzyskał minimalną wymaganą liczbę punktów w każdej kategorii 30%
 • Good: Budynek uzyskał wynik co najmniej 45%.
 • Very Good: Budynek uzyskał wynik co najmniej 55%.
 • Excellent: Budynek uzyskał wynik co najmniej 70%.
 • Outstanding: Budynek uzyskał wynik co najmniej 85%.

BREEAM uwzględnia wiele czynników w różnych kategoriach.

Zastosowanie membran Protan pozwala na zdobycie punktów w następujących kategoriach:

 • Zarządzanie: Protan przyczynia się do stosowania zrównoważonych praktyk zarządzania w zakresie opracowywania koncepcji, optymalizacji projektów i kosztów cyklu życia. Dzięki niskiemu zużyciu energii i braku użycia paliw kopalnych podczas instalacji, emisja CO2 na placu budowy jest mniejsza. W ten sposób Protan przyczynia się do osiągnięcia poprzez projekt celów zrównoważonego rozwoju.
 • Energia: Protan uczestnicząc w projektowaniu optymalnej konstrukcji dachu zapewnia udokumentowane, energooszczędne rozwiązania zgodnie z wymogami BREEAM w kategorii Ene01 - Redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.
 • Materiały: Protan dostarcza materiały o niskim wpływie na środowisko w całym cyklu życia, obejmującym produkcję, transport, instalację, konserwację i ostatecznie umożliwia ponowne użycie lub recykling. Membrany dachowe Protan mają najlepiej udokumentowany LCA (żywotność) na rynku, udokumentowany EPD z oceną 1,5.
 • Odpady: Oferujemy strategie minimalizujące ilość odpadów na placu budowy, promujące ponowne wykorzystanie i recykling materiałów oraz gospodarkę odpadami. Protan BlueProof zmniejsza potrzebę wydobywania wykopów z gruntu.
 • Użytkowanie gruntów i ekologia: Chronimy walory ekologiczne terenu, w tym różnorodność biologiczną i umożliwiamy tworzenie terenów zielonych na dachach, za pomocą sprawdzonych produktów odpornych na przerastanie korzeni.
 • Zanieczyszczenia: Protan BlueProof spełnia kryterium SuDS w Pol03 i zmniejsza potrzebę stosowania innych alternatyw w zakresie retencji lub infiltracji. W połączeniu z zielonym dachem poprawia to również kryterium w LE02.

Wybierając Protan BlueProof, rozwiązanie zatwierdzone przez SINTEF, które odprowadza wodę deszczową z dachu i zmniejsza potrzebę podziemnego drenażu, możesz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych nawet o 90% w porównaniu z budową kanalizacji z użyciem betonowych rur. Funkcjonalność Protan BlueProof można łączyć z realizacją na dachach tarasów, dachów zielonych, czy instalacji fotowoltaicznych.

Protan każdego dnia aktywnie pracuje nad tym, aby projekty były jak najbardziej zrównoważone i zachęca branżę, od kierownictwa po projektantów zajmujących się projektami, do dokonywania słusznych wyborów dla naszej wspólnej przyszłości.