Oddychające membrany paroprzepuszczalne

Membrana paroprzepuszczalna zabezpiecza powierzchnie przed zawilgoceniem, które przyczynia się do strat ciepła w budynku. Jeśli zamontujemy na dachu membranę, która nie odprowadza pary na zewnątrz, możemy narazić konstrukcję obiektu na pojawienie się niebezpiecznych skroplin i przecieków.

Paroprzepuszczalność – co to jest?

Skraplająca się para wodna powoduje zawilgocenie dachu lub podłoża – w efekcie potrzeba więcej ciepła, by ogrzać wnętrze budynku. Żeby do tego nie doszło, należy zamontować membranę, która odprowadzi z obiektu nagromadzoną parę wodną.  Pozornie jest to możliwe, jednak należy pamiętać, że temperatura panująca w środku budynku różni się od temperatury w środowisku zewnętrznym. Jedynie przez kilka miesięcy w roku warunki pozwalają na odprowadzenie odpowiedniej ilości pary.


Co oznacza wysokie Sd?

Żeby uchronić się od zmiennych danych dotyczących paroprzepuszczalności, ustalono jednolitą wartość określającą dyfuzyjność membran – współczynnik Sd (tzw. „ekwiwalentą dyfuzyjnie grubość powietrza”). Współczynnik Sd pokazuje jaka grubość powietrza jest potrzebna do zastąpienia membrany aby stanowiła taki sam opór parze wodnej jak membrana. Parametr mierzony jest w metrach. Dla przykładu – membrany do pomieszczeń mokrych Protan, przeznaczone do montażu bezpośrednio pod płytkami, mają współczynnik Sd= 20 m.


Innowacyjne rozwiązania dla dachów

Oczywiście, membrany dachowe nie muszą mieć tak wysokiego współczynnika Sd. Szczelność dyfuzyjna membran Protan różni się ze względu na przeznaczenie każdego z rozwiązań. Wyjątkowym rozwiązaniem jest system próżniowy Vacuum. Konstruktorzy Protan opracowali optymalne rozwiązanie wykorzystujące siłę ssącą wiatru i wytwarzane pod membraną podciśnienie, aby zapewnić zarówno odpowiednią izolację paroszczelną, jak i odprowadzanie nagromadzonej wilgoci z dachu.