Protan Ventiflex Duo

Protan Ventiflex Duo przeznaczony jest do użycia w miejscach z ograniczoną wysokością stropu. Nasze rozwiązanie jest niezawodne i proste i posiada dwie oddzielne rury, które wiszą na jednej linie.

Wybór Protan Ventiflex Duo daje szereg korzyści:

  • Większa powierzchnia przekroju zmniejsza zużycie energii wentylatora przy jednakowej wysokości instalacji i objętości powietrza.
  • Większa ilość powietrza doprowadzanego do tunelu niż przy wyłącznym użyciu wentylatora.
  • Brak ścian pomiędzy, które mogą powodować problemy w wypadku pęknięcia i wibracji.
  • Dwie oddzielne rury, które mogą funkcjonować niezależnie od siebie.
  • Bezpieczne połączenia z bardzo niskim współczynnikiem tarcia.
  • Protan Ventiflex Duo może być zainstalowany bardzo blisko stropu tunelu, ponieważ układ zawieszenia jest usytuowany pomiędzy rurami.