Protan Profence Solution

W ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych dziedzin sportu i aktywności firma Protan stworzyła linię produktów Protan Profence Solutions. W tym innowacyjnym procesie połączyliśmy naszą wieloletnią wiedzę i doświadczenie z zakresu produkcji i montażu membran, jak również wymiarowania wentylacji, z potrzebami życzeniami i doświadczeniami naszych klientów. Takie połączenie uczyniło Protan ProFence Solution najlepszą linią jakościowych produktów, zapewniających system bezpieczeństwa niezbędny dla Twojego obiektu sportowego.

Protan ProFence Solutions oferowany jest jako kompletny system zabezpieczeń. Protan oferuje swoje wsparcie podczas całego procesu, instalacji, konserwacji jak również udziela porad dotyczących składowania po szczegółowych ustaleniach.

Protan ProFence Alpine

Protan Profence Speedway

Protan Profence Skating

Protan ProFence Alpine