Protan Agriculture Systems

 

Dla przemysłu rolniczego firma Protan Tekniske Tekstiler stworzyła torby silosów, które nie wymagają konserwacji, zbiorniki oraz uszczelnienia dołów na nawozy.  Nasze produkty cechuje wysoka jakość, łatwość montażu oraz długa żywotność. Zapobiegają wyciekom i zanieczyszczeniu okolicznych terenów, wód gruntowych oraz cieków wodnych, a produkowane są z ekologicznego PCW.

Produkty dla przemysłu rolniczego tworzymy tez z myślą o kliencie indywidualnym z uwzględnieniem pożądanych przez niego wymiarów.