Nasz wkład w ochronę środowiska

Protan jest firmą, która za cel stawia sobie odpowiedzialność za stan naszego środowiska. Nasze produkty wykonane są z ekologicznych surowców. Uważamy, że powinny być one produkowane, stosowane i obsługiwane przy minimalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych.

W tym celu współpracujemy z organizacjami, dostawcami i naszymi klientami. Ponadto ściśle współpracujemy z rządem, organizacjami pozarządowych i środowiskami akademickimi, aby wpłynąć na poprawę ochrony środowiska w perspektywie długoterminowej.

Jesteśmy także jedną z pierwszych firm w Norwegii, która zapewniła jakość naszych wysiłków na rzecz ochrony ochrony środowiska przez EPD - dokument, który podsumowuje profil środowiskowy produktu gotowego w sposób standaryzowany i obiektywny. EPD to skrót od Environmental Product Declaration (Deklaracja Środowiskowa Produktu). EPD Norge jest częścią platformy ECO.

Produkty Protan produkowane są w Norwegii z wykorzystaniem energii z norweskich elektrowni wodnych. Posiadamy certyfikat ISO 14001 systemów zarządzania środowiskowego i ISO 9001 systemów zarządzania jakością.  Protan jest aktywnym uczestnikiem europejskiego systemu RoofCollect¬, który polega na zbiórce i recyklingu materiałów.

Produkty Protan łączone są przy pomocy gorącego powietrza bez użycia gazu lub otwartego ognia. Taka metoda spawania jest najbardziej przyjazna dla środowiska.