ProKalk

ProKalk to narzędzie stworzone i wykorzystywane przez Protan do przedkładania wykonawcom i klientom dokumentacji dachowej w momencie rozpoczęcia projektu. Nie tylko przedstawia dokładną specyfikację projektu, ale także jest kluczowa przy składaniu szczegółowych ofert.

ProKalk to narzędzie stworzone i wykorzystywane przez Protan do przedkładania wykonawcom i klientom dokumentacji dachowej w momencie rozpoczęcia projektu. Narzędzie to oparto na wymogach norweskiej normy 3420. Umożliwia dokładne opisy projektów oraz łatwe tworzenie ofert.

Dla wykonawcy pokrycia dachowego, ProKalk jest nie tylko niezbędnym narzędziem służącym do opracowania dokładnej specyfikacji projektu według norweskiej normy 3420, ale także kluczem do dokładności składanych ofert. ProKalk wykorzystuje system stawek Protan i doświadczenie firmy, pomaga w przygotowaniu list materiałowych i procedur roboczych, co z kolei umożliwia utworzenie harmonogramu pracy i prawidłową wycenę oferty. Dodatkowo ProKalk może wykorzystywać do obliczeń dane z programu ProPlan i stworzyć specyfikację w oparciu o rysunki architektoniczne, uwzględniając faktyczną ilość potrzebnych materiałów, co eliminuje ryzyko zaniżenia lub zawyżenia ceny.

Racjonalne i dokładne specyfikacje oraz dokumenty ofertowe są korzystne również dla klientów. Program jest na bieżąco uaktualniany o najnowsze wymagania normy NS3420 i pozwala na utworzenie wielu dokumentów, niezbędnych na różnych etapach projektu. Specyfikacje opracowywane przy pomocy ProKalk są szczegółowe i dokładne, zaś klienci cenią sobie ich przejrzystość i rzetelność.