Obliczanie obciążenia wiatrem

Podstawowym wyznacznikiem poprawnego funkcjonowania dachu jest jego zdolność do wytrzymania warunków środowiskowych, w których znajduje się dany budynek. Odnosi się to nie tylko do ochrony budynku przed deszczem, śniegiem czy wahaniami temperatury,ale także przed wiatrem.

Wpływ wiatru na dachy płaskie

Krytyczną cechą charakterystyczną dachu jest jego odporność na środowisko, w którym się znajduje. W zależności od lokalizacji i geometrii budynku napór wiatru na powierzchnię dachu może być bardzo wysoki i turbulentny. Z tego względu należy zabezpieczyć system dachowy w taki sposób, by był w stanie wytrzymać te siły. Nasze obliczenia obciążenia wiatrem pozwalają na zaprojektowanie dachu zgodnie z aktualnymi, europejskimi normami (EN 1991-1-4) z wykorzystaniem atestowanych łączników wysokiej jakości.

Podciśnienie – ssanie wiatru

Wiatr powoduje podciśnienie na powierzchni dachów  płaskich, które jest spowodowane różnicą między ciśnieniem dynamicznym i statycznym. W przypadku wiatrów huraganowych, podciśnienie może wynieść nawet kilkaset kilogramów na m2 i jest najsilniejsze w narożach i krawędziach brzegowych powierzchni dachu. W przypadku turbulencji, konstrukcja pokrycia dachu jest narażona na ciśnienie od góry, a ponadto, ciśnienia z wnętrza budynku, powstałego na skutek nieszczelności ścian i dachów konstrukcji budynku.

Obliczenia obciążenia wiatrem

Protan ofertuje wiele systemów dachowych oraz różne warianty elementów mocujących. Pozwala to na optymalizację zużycia folii oraz łączników potrzebnych do wykonania pokrycia dachowego, a także na dobór technicznie najlepszego rozwiązania dla danego budynku.

Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji lub w celu obliczeń obciążenia wiatrem.