BHP w Protan

Protan jest atrakcyjnym miejscem pracy z dobrymi warunkami.

Nieustannie pracujemy nad promocją zdrowia, a naszym celem jest zapewnienie miejsca pracy bez wypadków i chorób zawodowych.

Zdrowie jest ważne dla nas wszystkich w Protan i jest kluczowym czynnikiem w osiąganiu założonych celów. Dlatego skupiamy się na stanie zdrowia naszych pracowników i na nieustannym ulepszaniu warunków pracy.

Prowadzimy naszą działalność poprzez efektywne wykorzystywanie materiałów i energii, ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych oraz minimalizacji emisji i odpadów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty mogły być poddane recyklingowi lub usuwane w bezpieczny sposób.

Protan posiada dobre praktyki bezpieczeństwa oraz szkolenie w zakresie tych praktyk w celu zmniejszenia liczby wypadków oraz szkód wyrządzonych na środowisku i mieniu.

Wykonywane są regularne kontrole, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie, sprawdzające czy zasady polityki firmy w zakresie BHP, jakości i ochrony środowiska są przestrzegane we wszystkich oddziałach koncernu.