Membrana Protan Radon Safe

Protan RadonSafe to mocna i gazoszczelna membrana zapobiegająca przenikaniu radonu do wnętrza budynku.

 

 

Radon jest gazem, który tworzy się w wyniku rozpadu radioaktywnego uranu i toru. Radon jest gazem niewidocznym  i niewykrywalnym przez nasze zmysły. Gaz ten występuje w różnych stężeniach w niektórych rodzajach skał. Ze względu na szczególne warunki geologiczne, warunki klimatyczne i lokalne tradycje budowlane, kraje skandynawskie mają najwyższe na świecie stężenie radonu w powietrzu wewnątrz pomieszczeń.

Duże różnice pomiędzy temperaturami wewnątrz i na zewnątrz budynków, zwłaszcza w zimie, powodują zwiększanie się stężenia gazu radonu w budynkach. Zalecane stężenie radonu w pomieszczeniach mieszkalnych nie powinna przekraczać 200 Bq/m3 (Becquerel). Radon jest to niewidzialny, bezwonny gaz, który nieprzerwanie powstaje w skorupie ziemskiej. Stężenie radonu na zewnątrz jest zazwyczaj niskie, i zagrożenie dla zdrowia pojawia się dopiero wówczas, gdy gaz gromadzi się w naszym najbliższym środowisku, w pomieszczeniach.

Od dnia 1 lipca 2010 obowiązują przepisy budowlane nakazujące stworzenie bariery przeciw radonowi we wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Oferujemy membranę RadonSafe, która jest membraną TPO wzmocnioną poliestrem, dla ochrony budynków przed radonem. Konstrukcja membrany zapewnia dobrą odporność na radon i trwałość i bezpieczeństwo montażu.

Membrana RadonSafe, narożniki i przepusty zgrzewane są przy pomocy gorącego powietrza. Ten wybór materiału i metody zgrzewania zapewniają jednorodne połączenia, które są całkowicie szczelne.

Membrana firmy Protan RadonSafe dostępna jest z prefabrykowanymi komponentami i akcesoriami, które pomogą w odpowiednim uszczelnieniu skomplikowanych elementów w trakcie montażu.

Grubość:
0,8 mm

Szerokość:
2 m

Długość rolki:
20 m