EPD

Czym jest EPD?

Deklaracja środowiskowa to krótki dokument, który podsumowuje profil środowiskowy surowców i gotowego produktu lub usługi w znormalizowany i obiektywny sposób. Skrót EPD jest ujednoliconym oznaczeniem, stosowanym w UE, oznaczającym Deklarację Środowiskową Produktu.

Wymagania dotyczące sposobu przygotowania EPD są określony w normie ISO 14025 Etykiety i deklaracje środowiskowe typu III. EPD powstaje na podstawie analizy cyklu życia produktu (LCA) zgodnie z ISO 14040-14044. Standardowe metody zapewniają, że informacje dotyczące środowiska w obrębie tej samej kategorii produktów, można porównać, niezależnie od regionu lub kraju, w którym dokonywana jest analiza. Celem jest umożliwienie klientom porównania profilu środowiskowego i dokonania oceny i selekcji wyrobów w oparciu o EPD. W ramach deklaracji środowiskowej można ocenić wiele produktów na przykładów: meble biurowe, usługi sprzątania, tonę standardowego cementu stosowanego do produkcji betonu w budownictwie mieszkaniowym, lub jeden kWh energii z elektrowni wodnych do ogrzewania budynku biurowego.

Niezależnie zweryfikowane deklaracje dostarczają informacji dotyczących ochrony środowiska, zgodnie z następującymi wymaganiami: obiektywizmem, porównywalnością i wiarygodnością.