Zielone dachy – najlepsze rozwiązanie dla miejskiej przestrzeni

Zurbanizowany krajobraz przestrzeni miejskiej to dziś już standard. Każdy wolny metr jest na wagę złota. Trzeba umieć go tylko odpowiednio zagospodarować. Jak sprawić jednak by nasze otoczenie nie stało się ceglaną fasadą? Przyszłościowym rozwiązaniem są dachy zielone.

zielone dachy

Współczesne miasta kojarzą się zazwyczaj z betonowymi placami, szklanymi obiektami i gęstą zabudową. Mimo to ogólny bilans zieleni jest dodatni. W miejskich aglomeracjach pojawia się coraz więcej zielonych skwerów i nasadzeń przy głównych ciągach komunikacyjnych.

Podejście do aranżacji sfery publicznej się zmienia. Nowoczesna architektura zmierza w kierunku ekologicznych rozwiązań, które z jednej strony są przyjazne środowisku, a z drugiej mają duże walory estetyczne. Stąd coraz powszechniejsze wykorzystanie dachów zielonych .

Połacie niskiej trawy lub ogrody porośnięte kwiatami, krzewami lub drzewami – tak mogą wyglądać teraz pokrycia naszych domów. W zależności od grubości podłoża i rodzaju roślin, dachy zielone można podzielić na ekstensywne i intensywne.

Dachy zielone ekstensywne

Mają cienką warstwę gleby nasadzoną gatunkami roślin z rodziny traw, mchów i rozchodników. Tego typu pokrycia nie potrzebują wyjątkowo mocnej konstrukcji wsporczej, ponieważ są lekkie. Niewielka waga substratu sprawia, że konieczne jest by membrana wytrzymywała obciążenia wiatru, na które narażona jest każda konstrukcja dachowa. Membrana Protan SE Titanium+ wykorzystywana w dachach zielonych ekstensywnych jest ponadto odporna na przerastanie korzeni. Właściwość ta jest potwierdzona certyfikatem. Dachy ekstensywne nie są wymagające w użytkowaniu, co niewątpliwie jest dodatkową zaletą.

Dachy zielone intensywne

Tutaj można sobie pozwolić na nieco więcej, bowiem na dachach zielonych intensywnych mogą powstawać ogrody zaprojektowane z krzewów i niskich drzew. Tego rodzaju pokrycia dachowe mają grubszą warstwę wegetacyjną, stąd bez problemu utrzymuje się nasadzona na nim roślinności większych rozmiarów. Dachy intensywne potrzebują mocnej membrany, dlatego zaleca się używanie membrany Protan GG, która wytrzymuje duże ciśnienie wody. Jest również niezwykle trwała i sprawdza się nawet w niskich temperaturach. Podobnie jak membrana stosowana do dachów ekstensywnych jest odporna na przerastanie korzeni.

Substraty stosowane do dachów zielonych intensywnych i ekstensywnych to odpowiednia mieszanka składników mineralnych i organicznych, która sprawia, że rośliny prawidłowo się rozwijają i utrzymują w dobrej formie przez wiele lat. Nie bez znaczenia są więc takie kwestie jak przepuszczalność wody, zdolność do jej gromadzenia czy stabilność substratu.

Zielone dachy skośne

Warto podkreślić, że dachy zielone nie są już wyłącznie płaskimi powierzchniami, bowiem coraz częściej pojawiają się dachy skośne o rozmaitych profilach. Na tego typu konstrukcje nasadza się roślinność ekstensywną, lżejszą, która nie potrzebuje intensywnej pielęgnacji. Dachy skośne wymagają montażu takiego substratu, który przy nachyleniu konstrukcji nie będzie się osuwał. To atrakcyjne rozwiązanie, za którym przemawiają głównie walory wizualne.

Zielone dachy to z pewnością rozwiązanie przyszłości. Bardzo dobrze przyjęły się w zagospodarowaniu przestrzeni publicznej zdominowanej i przytłoczonej betonowymi konstrukcjami. Roślinność na dachu latem jest doskonałym ochłodzeniem, natomiast zimą pełni funkcje izolacyjne, dodatkowo tłumi hałas dobiegający z otoczenia. Dachy zielone pozwalają zmniejszyć zużycie energii, są przyjazne środowisku i ożywiają miejską architekturę.

Membrany dachowe Protan spełniają wytyczne ustanowione przez niemieckie Stowarzyszenie Kształtowania, Badania i Rozwoju Krajobrazu (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau – w skrócie FLL). To inaczej zbiór norm, wymagań technicznych i parametrów dla materiałów wykorzystywanych do budowy dachów zielonych. Zalecenia FLL uznawane są za elementarne zasady tworzenia dachów zielonych obowiązujące w wielu krajach w Europie i na świecie. To potwierdza, że rozwiązania dachowe Protan są na najwyższym poziomie.