Wykorzystaj siłę wiatru z Protan Vacuum System

Protan Vacuum to unikalny system oparty na zasadzie utrzymywania membrany na dachu, dzięki podciśnieniu wytworzonemu przez wiatr. Efekt próżni powoduje, iż membrana dociskana jest do podłoża, a działanie wiatru zostaje przeniesione na konstrukcję. Im większa siła wiatru, tym lepiej działa system.

PVS gwarantuje szybki montaż, dzięki możliwości użycia dużych arkuszy membrany. Podczas instalacji nie ma konieczności wykorzystania elementów mocujących, membrana układana jest luzem na dachu, mocowanie występuje jedynie po obwodzie i wokół przejść. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest zmniejszenie poziomu hałasu podczas instalacji oraz brak widocznych łączników na powierzchni dachu. Taka technologia obniża koszty oraz pozwala wykorzystać system w projektach o zwiększonych wymaganiach w zakresie szczelności powietrznej, np. domach pasywnych.

Rozwiązania Protan ze względu na dużą trwałość i odporność, bardzo dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach klimatycznych.

System próżniowy Protan został zweryfikowany i zatwierdzony przez Instytut Budownictwa Sintef (TG 2281) i BBA 98/3459.