Wspieramy młodych na rynku pracy

W Protan Polska mamy świadomość tego, że ludzie młodzi są dużą wartością na rynku pracy, dlatego wspieramy szereg inicjatyw dedykowany studentom i absolwentom.

Oferujemy program płatnych praktyk dla studentów ostatniego roku studiów. Poszukujemy osób odpowiedzialnych i ambitnych, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w obszarze wsparcia zadań administracyjno – biurowych. Od kandydatów oczekujemy komunikatywności oraz staranności w wykonywaniu powierzonych zadań. Czas trwania praktyki wynosi miesiąc (lub dłużej). W trakcie praktyki umożliwiamy zdobycie nowych doświadczeń na samodzielnym stanowisku pracy oraz wsparcie opiekuna.

Ponadto jesteśmy partnerem ogólnopolskiego konkursu „Ikar Jakości”, dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu zarządzania. Autorzy wyróżnionych prac będą mogli zdobyć doświadczenie zawodowe w trakcie płatnych praktyk lub stażu oferowanego przez naszą firmę. Ta inicjatywa umożliwia lepszy start na rynku pracy młodym i zdolnym osobom, które wnoszą wkład w tworzenie projakościowych rozwiązań w obszarze zarządzania.
Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Patronat honorowy objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prace można nadsyłać do dnia 31 grudnia 2017 r. drogą elektroniczną na adres: ikar@jakoscroku.pl

Więcej informacji: http://jakoscroku.pl/ikar-jakosci/