System Protan CoolRoof

Szukając rozwiązania, które pracowałoby efektywnie na dachach w regionach ciepłych i nasłonecznionych, opracowano system CoolRoof, który redukuje przekazywanie ciepła do środka budynku. Zbrojona poliestrem biała, lakierowana na powierzchni membrana posiada doskonałe właściwości odbijania promieni słonecznych. Dodatkowo lakierowanie na powierzchni wydłuża ochronę membrany przed zanieczyszczeniami i wydłuża jej czas życia.

Stosowanie rozwiązania CoolRoof pozwala na obniżenie kosztów chłodzenia budynków, jednocześnie ograniczając efekt nagrzewania powietrza na terenach miejskich od ciepła skumulowanego we wnętrzu konstrukcji pokrytych białymi membranami. Tradycyjne pokrycia dachowe występują w ciemnych kolorach, co szczególnie w przypadku dachów wielkopowierzchniowych doprowadza do nadmiernego nagrzewania wnętrza budynku. Przyczynia się to do zużywania większej ilości energii potrzebnej do późniejszego schłodzenia budowli.

System CoolRoof to koncepcja umożliwiająca w wysokim stopniu na odbijanie promieniowania słonecznego, wykazując tym samym wysoką emisyjność cieplną, zdolną do wypromieniowania zaabsorbowanej lub nieodbitej energii. Istotną cechą zbrojonej poliestrem membrany PCV Protan CoolRoof z rodziny Protan SE jest jej wydłużona żywotność na dachu.

Biała membrana wykazuje również dodatkowe zdolności na dachach z zamontowanymi panelami solarnymi. Odbijane przez membranę promienie słoneczne przy odpowiednim montażu i kącie nachylenia paneli solarnych na dachu zwiększa ilość wytwarzanej przez nie energii.

Pomimo możliwości wykorzystania właściwości estetycznych membrany w dowolnym klimacie, najbardziej efektywnymi miejscami dla stosowania koncepcji Protana CoolRoof to regiony ciepłe.