Stawiamy na bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa jest nadrzędną wartością firmy Protan Polska. Dlatego w trosce o uczestników Szkoły Dekarskiej, wprowadziliśmy obowiązkowy moduł BHP, czyli szkolenie stanowiskowe umożliwiające uczestnikom zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi podczas udziału w zajęciach praktycznych.

Dzięki dodatkowemu modułowi szkoleniowemu uczestnicy zyskują świadomość, jakie jest ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji oraz jak ich unikać. Zarówno w czasie szkolenia, jak i w codziennej pracy dekarza szczególnie istotne jest zachowanie ostrożności podczas używania specjalistycznych urządzeń, m.in. zgrzewarek, w których temperatura powietrza wynosi około 500-600°C. 

Szkoła Dekarska to jedyna tego typu inicjatywa w Polsce. W trakcie zajęć uczestnicy mogą nabyć wiedzę o właściwościach membran PVC, systemach ich montażu i zgrzewania. Trzydniowe szkolenie zakończone jest egzaminem teoretyczno-praktycznym, potwierdzającym nabycie wiedzy na temat właściwości membran PVC, systemów montażu, urządzeń oraz wykonywania obróbek. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują dyplom poświadczający ukończenie kursu, ważny przez okres dwóch lat.

Najbliższe szkolenia w ramach Szkoły Dekarskiej odbędą się w terminach:

  • 15 - 17 stycznia
  • 22 – 24 stycznia
  • 19 – 21 lutego
  • 26 – 28 lutego

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowych informacji udziela:

Jerzy Kosior

Doradca techniczny Protan Polska

tel. 601 330 773

www.protan.pl