Przedłużenie terminu przesyłania prac!Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny DACH - SYMETRIA PRZESTRZENI

Przedłużamy termin przesyłania prac w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego organizowanego przez Protan Polska pt.: „DACH - SYMETRIA PRZESTRZENI”. Inicjatywa dedykowana wszystkim pasjonatom fotografii przemysłowej. Partnerami Konkursu są - Redakcja Magazynu „Architektura&Biznes” oraz Agencja Kreatywnych Fotografów „Impact - Photo”. Zapraszamy do zarejestrowania dachu ciekawego w formie w ujęciu przestrzennym. Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia br.Protan Polska
lider w technologiach membranowych, organizator Konkursu Fotograficznego „DACH - SYMETRIA PRZESTRZENI”, zaprasza wszystkich pasjonatów fotografii do przedstawienia swojej koncepcji rozumienia dachu jako integralnego elementu przestrzeni.

Motywem przewodnim konkursu jest stworzenie pracy tematycznej fotografii, zrealizowanej na terenie Polski, pod hasłem „DACH - symetria przestrzeni”. Inspiracją mogą być: elementy tkanki miejskiej, elementy budynków przemysłowych, budynki produkcyjne, magazynowe i inne przemysłowe, zrewitalizowane obiekty, obiekty użyteczności publicznej. Nie ma ograniczeń wiekowych!

Konkurs wspiera redakcja specjalistycznego magazynu branżowego dla architektów i pasjonatów nowych rozwiązań konstrukcyjnych - „Architektura&Biznes” oraz eksperci w fotografii przemysłowej - Impact - Photo.

Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa są dostępne na www.protan.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Kartę zgłoszeniową i pracę konkursową w formie cyfrowej w formacie pliku .JPG do 3000px po długim boku, należy przesyłać na adres mailowy: milena.morcinek@publicpr.pl z dopiskiem „Dach - symetria przestrzeni” do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Zachęcamy do udziału!

Regulamin Konkursu

Karta zgłoszeniowa

Karta zgoda opiekuna