PROTAN w Grupie Merytorycznej DAFA

PROTAN POLSKA jako jeden z członków Stowarzyszenia DAFA, bierze udział w pracach związanych z nową inicjatywą organizacji. Powołano Grupę Merytoryczną, której zadaniem będzie opracowanie warunków i wytycznych do odbioru dachów i ścian.

PROTAN POLSKA bierze udział w pracach nowej inicjatywy Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA). Powstała grupa tematyczna, której zadaniem jest opracowanie standardów dla odbiorów dachów. Spotkania grupy odbywają się cyklicznie.

Grupę tworzą wybrani członkowie Stowarzyszenia, reprezentujący producentów, wykonawców i innych ekspertów. Bazując na ich wiedzy i doświadczeniu , w efekcie wspólnych prac powstanie zbiór wytycznych dedykowany wszystkim zainteresowanym w branży budowlanej, z odniesieniem do rekomendacji DAFA i obowiązujących polskich norm. Planowane jest również rozszerzenie opracowania o aspekty prawne odbioru dachów.

W pracach Grupy Merytoryczej firmę PROTAN POLSKA reprezentują Pan Michał Miąsek, Dyrektor Zarządzający oraz Pan Jerzy Kosior, Doradca Techniczny. Biorą czynny udział w opracowaniach manuala dotyczących w szczególności tematu membran i warstw dachowych.

- Jedyna w Polsce Szkoła Dekarska, a teraz praca w Grupie Merytorycznej DAFA, to nasz wkład na rzecz rozwoju najlepszych praktyk w branży. Zależy nam na opracowaniu standardów i wytycznych technicznych, który będą faktycznie stanowiły dużą wartość merytoryczną, w oparciu o najlepsze doświadczenia - podsumowuje Michał Miąsek, Dyrektor Zarządzający Protan Polska Sp. z o.o.

Protan Polska jest częścią norweskiej grupy, światowego lidera w zakresie technologii produkcji membran dachowych, systemów wentylacyjnych i tkanin technicznych.