Protan Polska ubiega się o European Quality Certificate® 2018

Spółka jest już laureatem dwóch wcześniejszych edycji certyfikatu, w kategorii INNOWACJA, oraz zdobywcą statuetki BRĄZ. W tym roku startuje w kategorii PRODUKT, w ramach której zgłoszone zostały membrany dachowe Protan.

Podczas zewnętrznego audytu, przeprowadzonego przez Fundację Qualitas, w firmie zweryfikowane zostały elementy takie jak: wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, budowanie kultury organizacyjnej, komunikacja z pracownikami i interesariuszami, rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zespołu, doskonalenie procesów produkcyjnych, wyrobów i usług, rozwój innowacji produktowych,  a także wdrożone narzędzia zarządzania jakością i stałego doskonalenia. Istotnym aspektem oceny przedsiębiorstwa będzie również zaangażowanie w działalność społeczną, wdrożone inwestycje proekologiczne oraz działania związane z poprawą oddziaływania na środowisko naturalne.

European Quality Certificate® to największa w Polsce inicjatywa wspierająca firmy dbające o najwyższą jakość w biznesie. Projekt od 13 lat promuje przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość usług, produktów, innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę rozwoju.