Protan Polska kolejny raz wspiera IKARA JAKOŚCI

IKAR JAKOŚCI to konkurs im. Romualda Kolmana, dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu zarządzania. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie młodych i zdolnych osób, które wnoszą wkład w tworzenie projakościowych rozwiązań w obszarze zarządzania.

W konkursie mogą wziąć udział studenci i absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia państwowych i prywatnych uczelni w Polsce. W tym roku Laureat, którego praca zostanie najwyżej oceniona przez Kapitułę Konkursu, otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez firmę Protan Polska, w wysokości 2000 PLN. Uroczyste wręczenie  dyplomów dla wyróżnionych i nagrodzonych Laureatów, odbędzie się podczas Gali Finałowej V Europejskiego Kongresu Jakości w listopadzie br.

-Bardzo się cieszymy, że kolejny raz możemy wesprzeć inicjatywę IKAR JAKOŚCI. Mamy świadomość, że ludzie młodzi są dużą wartością na rynku pracy, dlatego chętnie bierzemy udział w inicjatywach dedykowanych studentom i absolwentom. – mówi Michał Miąsek, Dyrektor Zarządzający Protan Polska Sp. z o.o.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prace można nadsyłać do dnia  12 października 2018 r. drogą elektroniczną na adres: ikar@europeanquality.eu 

Więcej informacji: www.europeanquality.eu/ikar-jakosci/