Protan Polska dla opracowania wytycznych DAFA do odbiorów dachów

Wychodząc naprzeciw problemom wykonawców przy odbiorach budynków, w Stowarzyszeniu DAFA powstała Grupa Merytoryczna dla opracowania „Wytycznych do odbiorów dachów eksponowanych”. Eksperci wywodzący się z firm członkowskich Stowarzyszenia DAFA, w tym przedstawiciele Protan Polska, uznali, że warto opracować narzędzie, które będzie rozstrzygało spory przy odbiorach budynków i na które będzie można się powołać w uzgadnianiu wielu problematycznych kwestii pomiędzy wykonawcą a inwestorem i Generalnym Wykonawcą.

Do dnia dzisiejszego odbyły się trzy spotkania robocze, na których ustalono spis treści do wytycznych oraz opracowano pierwsze rozdziały publikacji. Obejmie ona problematykę odbioru: podłoża z betonu, z blachy, ze stali i inne, wszystkich rodzajów paroizolacji, termoizolacji (wełna, styropian, PIR), izolacji wodochronnej, a także projekty układania i mocowania. Podjęte zostaną także tematy związane z opisem tolerancji i odstępstw.

Protan Polska reprezentuje Michał Miąsek, będący koordynatorem Grupy Merytorycznej ODBIORY oraz Jerzy Kosior, doradca techniczny, prowadzący szkolenia w Szkole Dekarskiej PROTAN. W prace zaangażowani są także przedstawiciele m.in. takich firm, jak: Jarema, SIKA, Rockwool, Balex Metal, Atlas-Ward, Pold-Plast, Schrag, Swisspor, Schrag.

Każdego roku samochody z czasów PRL, czyli m.in.: Polonezy, Fiaty, Skody, Żuki, Tarpany, Syreny, Polonezy i inne, wyruszają w innym kierunku. Tegoroczna trasa "The Biskaya Edition" prowadzi przez Czechy, Niemcy, Francję, aż do północnego regionu Hiszpanii. Zespoły mają do pokonania ponad 2500 km w ciągu 4 dni.

- Pomysł stworzenia opracowania narodził się z potrzeby rynku dachów płaskich, który od kilku lat rozwija się dynamicznie. Liczni członkowie stowarzyszenia DAFA zgłaszali powtarzające się kłopoty i rozbieżności podczas interpretacji jakości wykonanych prac dachowych. Głównym celem opracowania jest ułatwienie procesu odbioru dachu i jego usystematyzowanie. Nowe opracowanie wpisuje się także w edukacyjną rolę stowarzyszenia, a co za tym idzie, podnoszenie jakości wykonywanych prac dekarskich - podsumowuje Michał Miąsek, Dyrektor Zarządzający Protan Polska Sp. z o.o.

Wytyczne obejmą zarówno wymagania wynikające z ogólnie obowiązujących norm i przepisów, jak i te wynikające z dobrych praktyk sztuki budowlanej. W kolejnym etapie planowane jest opracowanie wytycznych do odbioru fasad. Powstanie narzędzie będące nie tylko pomocą dla wykonawców, ale również dla projektantów i inwestorów, jasno określające jak ma wyglądać odbiór dachów.

Materiał na podstawie DAFA

www.dafa.com.pl