Montaż i wykonanie dachów zielonych

Dachy zielone zwiększają użyteczność budynków pod względem rekreacyjnym oraz w pozytywny sposób pozwalają kształtować miejski krajobraz. Zieleń na dachu zwiększa komfort użytkowników, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i biurowcach. Oprócz zalet estetycznych, zastosowanie roślinności na dachu bardzo dobrze oddziałuje na poprawę izolacji cieplnej w obiekcie, w zależności od zmieniających się pór roku. Pozwala także korzystnie wpłynąć na akustykę wewnątrz budynku, ograniczając natężenie hałasu.

Dachy zielone dzielą się na różne formy i typy, choć zwykle rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje: dachy zielone ekstensywne oraz dachy zielone intensywne. Ich specyfika wynika z grubości podłoża oraz przeznaczonego do niego typu roślinności. Przy montażu dachów zielonych stosuje się membranę jako warstwę uszczelniającą oraz warstwę substratu, która jest podłożem do różnego rodzaju nasadzeń. 

Intensywne dachy zielone wymagają warstwy ziemi o grubości 300 mm. Produktem dedykowanym dla intensywnych dachów zielonych jest membrana Protan GG, która może być układana luźno na dachu z mocowaniem obwodowym. Dzięki temu instalacja warstw dachu zielonego przebiega w sposób łatwy i efektywny. Membrana Protan GG jest odporna na przerastanie korzeni i zaprojektowana, by wytrzymać duże obciążenie oraz ciśnienie wywołane wodą i korzeniami.

Jest ona mocowana i układana z niezbędną warstwą zabezpieczającą, której rodzaj zależy od zastosowanego podłoża. Drenaż i warstwę zabezpieczającą należy układać na membranie, natomiast warstwę akumulująca wodę pomiędzy glebą a warstwą drenującą. Zapewnia to dobry drenaż i zbieranie wody w strukturze. Przed pokryciem membrany kolejnymi warstwami dachu, bardzo ważna jest staranna i uważna kontrola jakości membrany i zgrzewów. Wszystkie połączenia w kształcie litery T oraz zgrzewy w zagłębieniach muszą zostać odpowiednio wzmocnione.

W ekstensywnych dachach zielonych substrat może mieć do 40 mm głębokości. Na dachach zielonych o niskiej roślinności stosowane są często gotowe maty wegetacyjne obsadzone roślinami. Maty te muszą sprostać wymaganiom obciążenia wiatrem, a konstrukcja dachowa musi unieść dodatkowe obciążenie, jakim są nawadniane rośliny. Dla ekstensywnych dachów zielonych odpowiednia jest membrana Protan SE Titanum+. Pokrycie takie jest lekkie i nie wymaga mocnej konstrukcji wsporczej, mimo to bardzo dobrze wytrzymuje obciążenia wiatru. Jest także odporne na przerost korzeni.

Jedną z odmian dachów zielonych ekstensywnych są dachy torfowe. Membrana Protan przeznaczona do wykonania dachów torfowych to membrana Protan EX.  Membranę na dachach torfowych układa się w arkuszach w kierunku spadku dachu. Jest ona układana i mocowana mechanicznie do podłoża. Następnie membrana może pozostać tymczasowo eksponowana, bez ryzyka zerwania pokrycia wiatrem, nawet jeśli nie została położona na wierzchu warstwa torfu. Istotne jest, aby membrana była zamocowana mechanicznie, zgodnie z wymaganiami dla konstrukcji tymczasowych. Oznacza to, że mocowanie powinno zostać obliczone dla 65% obciążenia wymiarowego w danej lokalizacji. Konieczne jest również zadbanie o mechaniczne mocowanie wzdłuż dachu w formie odpływów retencyjnych dla dachów torfowych albo w innej postaci mocowania. Warstwa torfu może być położona bezpośrednio na membranę bez stosowania warstwy drenującej. Wszystkie zmiany kąta pokrycia na dachu torfowym muszą zostać przymocowane mechanicznie, a detale wykonane zgodnie z instrukcjami instalacji pokrycia dachowego.