Miasto: spotkanie natury z nowoczesnością

Współczesne miasto stopniowo przestaje kojarzyć się z surowością szkła i betonu. Pojawia się tu coraz więcej zieleni w postaci skwerów, parków czy nasadzeń. Nowoczesna architektura zmierza w kierunku rozwiązań nietypowych, zbliżających nas ponownie do natury, co sprzyja m.in. wzrostowi popularności dachów zielonych. Połacie niskiej trawy lub ogrody porośnięte kwiatami, krzewami lub drzewami – tak wygląda obecnie coraz więcej dachów biurowców, budynków komercyjnych, użyteczności publicznej czy nawet domów mieszkalnych.

Dlaczego warto zakładać zielone dachy?

Z definicji zielony dach to pokrycie, którego struktura składa się z wielu warstw, a na umieszczonym na jej wierzchu podłożu gruntowym możliwe jest sadzenie roślin. To absolutnie przyszłościowe rozwiązanie, chociaż tradycja dachów pokrytych zielenią znana jest w Skandynawii już od setek lat. Po co zatem współcześnie zakładamy dachy zielone?  Z wielu względów, ponieważ niosą one za sobą mnóstwo zalet.

Z pewnością stanowią one istotny element kształtowania architektury i pejzażu, ożywiający miejską architekturę. Zwiększają standard otoczenia miejsca pracy czy zamieszkania, ponieważ tłumią hałas miejski dobiegający z otoczenia. Sprzyjając jednocześnie produkcji tlenu, który w aglomeracjach dużych miast, borykających się ze smogiem i wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza, jest na wagę złota. Stwarzają także możliwość uzyskania dodatkowych terenów zielonych na tym samym terenie, na którym znajdują się już zabudowania.

Dachy zielone stanowią także alternatywną przestrzeń życiową dla zagrożonej na danym terytorium fauny i flory (zapewniając nowe siedliska ptakom czy owadom) zwiększając tym samym bioróżnorodność danego terenu. Coraz częściej słyszy się o pasiekach zakładanych na biurowcu w centrum miasta. Nie miały by one racji bytu bez towarzystwa bogatej roślinności, którą zapewniają właśnie dachy zielone.

Dachy pokryte roślinnością znakomicie współgrają z następującymi po sobie porami roku,  latem przyczyniając się do obniżenia temperatury powietrza w budynkach, a zimą, stanowiąc dodatkową warstwę izolacyjną, przyczyniają się do zatrzymania ciepła. Takie właściwości pozwalają znacząco zmniejszyć poziom zużycia energii.

Dach odwrócony, jak czasami nazywa się zielone pokrycie, pozwala na lepszą kontrolę odpływu wody deszczowej, zmniejszając jej ilość odprowadzą do kanalizacji miejskiej nawet o ok. 50%. Systemy dachów zielonych powinny mieć możliwość nie tylko swobodnego odprowadzania wody, ale także jej kumulacji, na wypadek występującej suszy. Retencja wód dachowych w postaci dachu zielonego może znacząco odciążyć system odwadniający.

Rodzaje dachów zielonych

W zależności od grubości podłoża i rodzaju roślin, dachy zielone dzielą się na ekstensywne i intensywne. Wybór danego rodzaju związany jest z tym, po co zakładamy dach zielony. Dachy zielone ekstensywne charakteryzują się bowiem cienką warstwą substratu oraz gatunkami roślin typowymi dla rozchodników, traw i mchów. Są mało wymagające w eksploatacji, lekkie i nie wymagają tak silnej konstrukcji wsporczej. Dedykowana im jest membrana Protan SE Titanium+.  Z kolei dachy intensywne odznaczają się grubszą warstwą substratu, dlatego można na nich zaprojektować ogrody składające się z krzewów i niskich drzew. Gruba warstwa gleby zapewnia ochronę przed wiatrem i ogniem, dzięki czemu możliwe jest ułożenie membrany luzem. Dachy zielone intensywne wymagają mocnej membrany, dlatego dedykowana jest im Protan GG, która jest odporna na skrajne temperatury, wytrzymuje duże ciśnienie wody, a stojąca woda nie narusza jej struktury. Co ważne, obie wspomniane membrany są odporne na przerastanie korzeni.

Jak widać dachy zielone stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego budownictwa. Ich zakładanie niesie za sobą wiele zalet, począwszy od funkcjonalności, aż po kwestie związane z estetyką. Coraz więcej projektantów i wykonawców, a także mieszkańców przyznaje, że warto zakładać dachy zielone. Z pewnością na stałe się wpiszą się one w miejski krajobraz współczesnych aglomeracji.