Łączenie membran dachowych w bezpieczny sposób

Wraz z początkiem roku w Norwegii wprowadzono zakaz używania otwartego ognia podczas prac wykończeniowych w budynkach. Nowe ograniczenia prawne mają zmniejszyć zagrożenie pożarowe. Czy Polska pójdzie śladem Norwegów? Jak poradzić sobie bez korzystania z ognia?

Bezpieczne zmiany

Duża liczba pożarów spowodowana stosowaniem otwartego ognia podczas prac remontowo-budowlanych na dachach sprawiła, że niedawno wprowadzony zakaz został dobrze przyjęty w Norwegii. Producent membran dachowych, Protan, od dawna dostarcza na rynek membrany, które nadają się do zgrzewania za pomocą gorącego powietrza. Tym samym oferta Protan nie wymaga modyfikacji i jest w pełni zgodna z nowymi przepisami. Jak przyznaje prezes firmy Protan, Erik Øyno, zmiany są przede wszystkim korzystne dla klientów. W efekcie będą mieli do dyspozycji tylko usługi świadczone w bezpieczny sposób i nie stwarzające ryzyka pożaru.

Śladem innych państw

Norwegia dotychczas stosowała zakaz stosowania otwartego ognia jedynie podczas remontów dachów. Obecnie zakaz odnosi się także do nowych pokryć dachowych. Łączenie membran dachowych i innych elementów dachu musi się więc odbywać z zastosowaniem innych metod. Podobne obostrzenia od dawna obowiązują w Szwecji. O tym, że zmiany są traktowane bardzo poważnie może świadczyć fakt, że zastosowanie ognia pozbawia klienta wszelkich praw do roszczeń z tytułu ubezpieczenia.

Polskie przepisy

Polskie przepisy nie obejmują zakazu stosowania ognia podczas wykonywania prac wykończeniowych na dachu, jednak coraz więcej inwestorów oraz wykonawców jest świadomych zagrożenia. Zgrzewane za pomocą gorącego powietrza membrany dachowe Protan są dostępne w Polsce, co daje możliwość wyboru bezpiecznych rozwiązań także polskim konstruktorom. Obok membran zgrzewanych, w ofercie Protan Polska dostępne są membrany dostosowane do łączenia mechanicznego.