Kodeks etyczny Grupy Protan

Grupa Protan wprowadziła do firmy wspólnie wypracowany Kodeks Etyczny. Jest on odzwierciedleniem oczekiwań Grupy wobec pracownika i jego zachowania w pracy, a także wyrazem tego, czego pracownik może oczekiwać od swoich kolegów. Priorytetem Protan jest stworzenia miejsca pracy odpowiedzialnego społecznie. Celem wdrożenia Kodeksu Etycznego jest stworzenie kultury firmy wyróżniającej się dobrymi postawami etycznymi.

Klienci, partnerzy i współpracownicy Grupy powinni doświadczyć, że Protan postępuje zgodnie ze swoimi zasadami i oczekuje, że u podstaw wszelkich wyborów przestrzegane będą wartości firmy jakimi są: zaangażowanie, współpraca, jakość i odpowiedzialność.

W KODEKSIE ETYCZNYM PROTAN zawarte są treści dotyczące prawidłowości zachowania w sytuacjach dotyczących np.: mobbingu i dyskryminacji, uczciwej konkurencji, raportowania nieprawidłowości, reakcji w czasie wystąpienia konfliktu interesów, reprezentacji firmy, odpowiedzialnego postępowania w relacjach z klientami i dostawcami czy wytyczne dotyczące zachowania klauzury poufności.

Protan wychodząc naprzeciw potrzebom prowadzenia odpowiedzialnego społecznie i etycznie biznesu zadał sobie pytanie z czym jako jednostka i grupa mają do czynienia, jakie pojawiają się etyczne i praktyczne sytuacje i dylematy, które wystawiają ich na próbę. Przyczyniając się do rozwoju budownictwa w krajach w których Protan dostarcza swoje produkty i rozwiązania, podjął decyzję o wprowadzeniu Kodeksu Etycznego, aby chronić wartości z których posiadania Grupa Protan jest dumna.