IKAR JAKOŚCI 2018 nagrodzony!

Firma Protan Polska ufundowała nagrodę finansową dla Laureata, w wysokości 2000 PLN. Jej uroczyste wręczenie odbyło się 28 listopada br., podczas konferencji „Zarządzanie w czasach rynku pracownika”, organizowanej przez Fundację Qualitas.

Ikar Jakości nagrodzony.jpg

W wyniku oceny przeprowadzonej przez członków Kapituły Konkursu, Laureatem III edycji konkursu Ikar Jakości został mgr inż. Andrzej Zakręcki, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Nagrodzona praca nosi tytuł „Opracowanie metody regeneracji łopatek turbiny parowej za pomocą technologii Laser Metal Deposition” , a jej Promotorem jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl.


- Bardzo się cieszymy, że wsparliśmy tegoroczną edycję konkursu IKAR JAKOŚCI. Serdecznie gratuluję Laureatowi, życząc dalszych sukcesów – powiedział Michał Miąsek, Dyrektor Zarządzający Protan Polska Sp. z o.o., wręczając symboliczny czek na scenie. - Mamy świadomość, jak dużą wartością na rynku pracy są młodzi ludzie, ich wiedza i zapał do działania. Dlatego szczególnie chętnie angażujemy się w inicjatywy dedykowane studentom i absolwentom – dodał.


IKAR JAKOŚCI to konkurs im. Romualda Kolmana, dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu zarządzania. Inicjatywa ta ma na celu wyróżnienie młodych i zdolnych osób, które wnoszą wkład w tworzenie projakościowych rozwiązań w obszarze zarządzania. Konkurs dedykowany jest studentom i absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia państwowych i prywatnych uczelni w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych w Katowicach. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.