Dach membranowy – analiza cyklu życia EPD

Chcesz sprawdzić, jaki wpływ na środowisko ma dach membranowy Protan? Membrany dachowe Protan SE 1.2 i 1.6 od końca czerwca 2015 r. można już zobaczyć na międzynarodowej platformie internetowej ECO, zrzeszającej firmy, które otrzymały gwarancję EPD na swoje towary.

Czym jest raport EPD?

Deklaracja EPD (z ang. Enviromental Produkt Declaration; Deklaracja Środowiskowa Produktu) to szczegółowy raport, zawierający ocenę cyklu życia produktu, który dokładnie podsumowuje jego wpływ na środowisko naturalne. Informacje w nim zawarte zostały potwierdzone przez niezależne ośrodki. Deklaracja III typu, którą otrzymał Protan dla swoich membran określa dokładnie, jaka ilość odpadów została wytworzona w procesie produkcji, jakie było wydobycie surowców, zużycie wody czy energochłonność procesów. Deklarację tę otrzymują tylko podmioty zobowiązujące się do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Deklaracja EPD to zwięzły dokument, który w prosty sposób opisuje gotowy produkt lub usługę w zestandaryzowany i obiektywny sposób. Raport ten stanowi podstawę do przyznawania innego typu certyfikatów na całym świecie np. w kategorii budynków wznoszonych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i ekologicznych. Na przykład w Szwecji są to: Green Building, Green Building UE, SE, BREEAM, LEED i CEEQUAL.


Życie produktu – od wytworzenia po utylizację

Jedną z największych zalet EPD jest porównywalność zawartych w nim informacji. Przejrzysta struktura w formie tabel pozwala szybko sprawdzić i zestawić ze sobą różne produkty w całym cyklu ich życia. Raport zawiera podstawowe informacje dotyczące producenta, długości życia produktu, wagi, materiałów, ale również tak szczegółowe dane, jak np. środek transportu, jakim przewożone były towary. Do przygotowania EPD Protan wykorzystano szereg innych dokumentów, potwierdzających normy zgodności m. in. ISO 14025:2010, ISO 14044:2006, ISO 21930:2007, LCA rapport czy PCR.

 

Membrany dachowe Protan na platformie ECO

Opublikowanie dokumentu na platformie ECO ma na celu udostępnienie na światowy rynek – także dla klientów i producentów, którzy nie znają standardu EPD. Platforma ECO ma za zadanie integrować producentów ekologicznych towarów oraz wyznaczać standardy w tym zakresie. Dokument dostępny jest w języku angielskim.

 

Więcej o membranach doachowych Protan tutaj >>