Wydajne i bezpieczne środowisko pracy

Odpowiednie warunki pracy mają zasadnicze znaczenie, by móc pracować intensywnie i efektywnie. Protan dba nie tylko o najwyższą jakość oferowanych rozwiązań dachowych, ale też o bezpieczeństwo pracowników i środowiska. Kładzie nacisk na wysokie standardy i komfort, które eliminują zagrożenia w pracy.

Wysoka jakość - niska waga

W porównaniu do wielu innych rozwiązań dachowych, membrany dachowe Protan mają 3-6 razy niższy ciężar przypadający na metr kwadratowy. Jest to bardzo korzystne zarówno dla warunków dostawy jak i tych, którzy będą pracować na naszych produktach. Niska waga zmniejsza obciążenie i pozwala dekarzom pracować wydajniej. Membrany dachowe Protan angażują też mniej energii do ich transportu. Tym samym ogranicza się zużycie paliwa co przyczynia się do ochrony środowiska przed niepotrzebną emisją spalin.

Korzyści dla środowiska

Władze Norwegii, gdzie rozwiązania dachowe Protan są projektowane i produkowane, kładą nacisk na stworzenie bardziej wydajnego i przyjaznego środowisku wykorzystania energii. Dążą do zmniejszenia wykorzystywania zasobów naturalnych, ograniczenia emisji szkodliwych substancji oraz odpadów. Należy podkreślić, że produkty Protan nie wymagają wykorzystania gazu propan lub innych paliw kopalnych.

Bezpieczeństwo pracy

Zgrzewanie membrany dachowej gorącym powietrzem wytwarzanym dzięki energii elektrycznej otrzymywanej z odnawialnych źródeł energii wodnej, jest bezpieczną metodą używaną do krycia dachów. Nie generuje ona szkodliwych oparów lub dymu, jak ma to miejsce w czasie korzystania z otwartego ognia. Ponadto temperatura przy zgrzewaniu gorącym powietrzem jest znacznie niższa niż w przypadku otwartego płomienia, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dekarzy pracujących na membranach dachowych Protan.

01.01.15 w Norwegii wprowadzono zakaz używania otwartego ognia podczas wykonywania prac na dachach. Nowe przepisy podyktowane były względami bezpieczeństwa i dużą liczbą pożarów. W Polsce zakaz ten nie obowiązuje, jednak świadomość zagrożeń związanych z użyciem otwartego ognia jest na tyle duża, że coraz częściej korzysta się ze spawania gorącym powietrzem. Tym samym membrany dachowe Protan odpowiadają na potrzeby rynku polskiego, pozwalając dekarzom pracować bezpiecznie i wydajnie.

Deklaracja środowiskowa

Membrany dachowe Protan posiadają deklarację środowiskową EPD (Environmental Product Declaration) wymaganą przy budowaniu przyjaznych dla środowiska naturalnego konstrukcji. Są wytwarzane, przetwarzane i wykorzystywane przy minimalnym zaangażowaniu zasobów naturalnych. Nasze membrany wykazują również najniższe zużycie energii podczas ich produkcji oraz najniższą możliwą emisję CO2 w całym cyklu życia, od momentu oddania surowca do obróbki, przez produkcję, transport, instalację, aż do momentu ich usuwania. To co cechuje membrany dachowe Protan to ich długa żywotność i dążenia do tego, aby mogły one zostać poddawane recyklingowi lub utylizacji w bezpieczny sposób, co w efekcie generuje minimalne straty dla środowiska naturalnego.